Partneři sekce:
 • Stavmat
 • Ostendorf - OSMA
 • Českomoravský beton
 • XELLA

Hydroizolační stěrka na vnější stěny sklepů, základy a betonové dílce (technologický postup)

Na hydroizolaci stěn sklepů, základů a betonových stavebních dílců proti zemní vlhkosti, netlakové a tlakové vodě, hydroizolaci soklů, vytvoření hydroizolační vrstvy teras a balkonů pod dřevěné a kompozitní desky či dlažbu na terčích nebo ochranu stavebních konstrukcí proti chloridům je vhodné použít flexibilní minerální hydroizolační stěrku.

Před aplikací hydroizolační stěrky je třeba podklad vhodně upravit. Odstranit štěrková hnízda, přelivy z bednění, trhliny, prach, vodoodpudivé nečistoty, odbedňovací oleje, staré nátěry a další vrstvy, které by mohly snížit přilnavost. Trhliny, díry a štěrková hnízda se doporučuje vyplnit stěrkou vyztuženou vlákny. Cementové podklady je nutno předem důkladně navlhčit.

Podklad musí být před nanesením hydroizolační stěrky matně vlhký, bez vodního filmu a kaluží. Vápenocementové omítky, pórobeton nebo podobně velmi nasákavé podklady a hladké betonové plochy se doporučuje ošetřit penetračním nátěrem zředěným vodou v předepsaném poměru (1: 2). Penetrační nátěr je třeba před nanesením hydroizolační stěrky nechat vyschnout.

Zpracování hydroizolační stěrky

Tekutá složka se v případě potřeby před smícháním obou složek promíchá. Nalije se do vhodné čisté nádoby a přidá se prášková složka. Směs se míchá tři minuty vhodným míchadlem, dokud nevznikne homogenní směs. Nechá se jednu minutu odstát a znovu se krátce promíchá. První vrstva hydroizolační stěrky se aplikuje dosyta na podklad celoplošně hladítkem, štětkou nebo válečkem.

Druhá, eventuálně třetí vrstva hydroizolační stěrky se nenese hladítkem do celkové tloušťky max. 5 mm (v závislosti od očekávaného zatížení vodou – zemní vlhkost, netlaková voda 2 mm tloušťka suché vrstvy, tlaková voda 2,5 mm). Po dostatečném zaschnutí hydroizolační vrstvy lze drenážní nebo tepelněizolační desky lepit celoplošně nebo rámobodovou metodou.

Informace o materiálu :
Dvousložková, flexibilní reaktivní hydroizolace stěn sklepů, základů a betonových stavebních dílců proti zemní vlhkosti, vzlínající průsakové vodě a tlakové vodě; odolná proti radonu, posypovým solím a mrazu.

Co budete potřebovat:

 • Penetrační nátěr (u silně nasákavých podkladů)
  BPCI Gisogrund 404 spotřeba: 0,1 až 0,2 l/m2 (v z.vislosti na savosti podkladu), plechovka 5 a 20 l
 • Flexibilní hydroizolační stěrka
  PCI Barraseal® Turbo spotřeba: 2,5 kg/m2 (tloušťka such. vrstvy 2 mm), 3,2 kg/m2 (tloušťka such. vrstvy 2,5 mm), přibližně 3,5 až 5 kg/m2 (lepen. tepelněizolačn.ch desek), balení 20 kg (tekutá složka 10 kg, prášková složka 2 x 5 kg)
 • Nářadí a pomůcky
  plastová nádoba
  elektrické míchadlo
  ocelové hladítko, štětka nebo váleček
  zubové hladítko
  zednická lžíce

01 | Kontaktní vrstva

Kontaktní vrstva hydroizolační stěrky se aplikuje dosyta na podklad celoplošně hladítkem, štětkou nebo válečkem.

01 | Kontaktní vrstva | Zdroj: BASF

02 | Hydroizolační vrstva

Hydroizolační stěrka se nanese minimálně ve dvou vrstvách. Druhá, eventuálně třetí vrstva hydroizolační stěrky se pro kontrolu tloušťky nanese zubovým hladítkem v požadované tloušťce (max. 5 mm).

02 | Hydroizolační vrstva | Zdroj: BASF

03 | Vyhlazení finální vrstvy

Finální vrstva hydroizolační stěrky se vyhladí hladkou stranou ocelového hladítka tak, aby vznikl hladký, jemně strukturovaný povrch.

03 | Vyhlazení finální vrstvy | Zdroj: BASF

04 | Tepelněizolační vrstva

Po dostatečném zaschnutí hydroizolační vrstvy (3 až 6 hod.) se celoplošně nebo rámobodovou metodou nalepí tepelněizolační desky nebo drenážní vrstva.

04 | Tepelněizolační vrstva | Zdroj: BASF
TEXT + FOTO: BASF
RubrikyStavebnictvíŠtítky