Elegantní kombinace materiálů
Galerie(6)

Elegantní kombinace materiálů

Partneři sekce:

Designový hotel Omnia v Janských Lázních se vyznačuje čistým a harmonickým vzhledem. Jeho architektonické řešení, hmotové a výškové uspořádání bylo částečně limitováno stavební parcelou s výškovým rozdílem 6 - 7,5 m. Tvar, výškové poměry a členitost parcely neumožňovaly využít běžných schémat řešení. Tato zdánlivá nevýhoda se ale stala tvůrčím faktorem výsledné rozvolněné a výškově diferencované hmoty komplexu budov.

Unikátní čtyřhvězdičkový hotel, který projektovali architekti z pražské renomované kanceláře ADR, má tři funkční celky – ubytovací část, technickou a obslužnou část a víceúčelovou halu. Každá z nich má svůj specifický vizuální styl, daný materiálovým řešením vnějšího pláště: víceúčelová hala je celoplošně obložena palubkovým dřevěným obkladem v horizontálním směru, ubytovací část má kompaktní plášť tvořený cembonitovým fasádním obkladem grafitové barvy a shodně barevně pojatou hliníkovou střešní krytinou, spojovací objekt je kompletně obložen kamenným obkladem. Různost jednotlivých fasád opticky dělí objekt na menší celky. Díky tomu nepůsobí tak mohutně a výrazem se blíží okolní drobné zástavbě.

Nenápadné barevné a materiálové řešení hlavních hmot je doplněno několika výraznými prvky. Jejich úkolem je opticky členit jednoduchou hmotu objektu. U vstupu a únikového schodiště mají upoutávat pozornost.

Funkční rozdělení na jižní (pokoje) a severní (komunikace) část se promítá i do výrazu fasád. Severní fasáda je kompaktní a strohá, jižní je výrazně členěná, barevná, z velké části prosklená. Skleněné plochy ji mají opticky i materiálově odlehčit a zrcadlí se v nich okolní lesy Krkonoš.

Obytná část objektu má typovou provětrávanou fasádu z velkoformátových desek Cembonit FDA v barvě antracitu. Doplňkovým prvkem fasády je v oblasti lodžií obklad z fasádních desek Fundermax Exteriér/Fa4 červenohnědé barvy.

Okna, prosklené stěny, balkónové dveře a vstupní dveře jsou dřevěné z Euro profilů a umístěné na vnějším líci zdiva. Fasádní plášť je přetažen přes osazovací spáru. Venkovní části objektu umístěné mimo hlavní hmotu budovy jsou z pohledového betonu.

Marie Urbancová
Foto: rok