Budoucnost staveb spočívá v tepelné setrvačnosti

Dlouhá léta jsme jako hlavní problém budov vnímali hlavně úniky tepla v zimě. Se stoupajícími letními teplotami nastává i opačný problém – nedostatečná ochrana před horkem. Smysluplná stavba však zvládá oba extrémy.

Masivní konstrukce v jedné vrstvě

Úniky tepla se dlouhá léta řešily u starších domů i novostaveb zateplováním obálek. Aktuálním trendem je minimalizovat počet vrstev vnější obálky tak, aby se omezila chybovost při realizaci a zároveň bylo dosaženo delší životnosti hrubé stavby.

Podstatným benefitem tohoto přístupu je vyšší kvalita bydlení a příjemné mikroklima v interiéru. Jednovrstvé zdivo bez dodatečného zateplení má totiž lepší prodyšnost – zajišťuje přirozené odvádění vodních par a brání tak kondenzování vlhkosti, která zvyšuje potenciální riziko plísní.

Zděný dům a vedra

Při stavbě domu je důležitým pojmem tepelná stabilita. Vaše bydlení by nemělo podléhat vnějším teplotním výkyvům, ale mělo vás před nimi chránit. Pokud si tedy vybíráte stavební materiál, dívejte se i na jeho schopnost akumulovat teplo či chlad a udržet ho uvnitř co nejdéle. Masivní stavby, třeba z betonu nebo cihly, tuto vlastnost mají.

Během léta uchovávají uvnitř stabilní nízkou teplotu – jen díky tomu, že naakumulují chlad získaný větráním během noci. Naopak, během dne trvá velmi dlouho, než teplo přejde z fasády domu a prohřeje celou zeď. Horko se tak uvnitř buď vůbec neprojeví, nebo jen v malé míře.

Cihly z řady HELUZ FAMILY mohou i bez zateplení sloužit na výstavbu domu s parametry téměř nulové stavby.
Cihly z řady HELUZ FAMILY mohou i bez zateplení sloužit na výstavbu domu s parametry téměř nulové stavby. | Zdroj: Heluz

Moderní cihlu netřeba zateplovat

Samozřejmě, v současnosti již není třeba budovat natolik masivní kamenné zdi ani v našich zeměpisných šířkách. A stejně není třeba masivní fasády domů zateplovat. Pokročilá technologie výroby totiž umožnila zhotovit pevné a stabilní cihlové bloky, které si i v jedné vrstvě zachovávají vysokou akumulační schopnost materiálu s velkou objemovou hmotností a zároveň dosahují skvělých tepelněizolačních parametrů.

Příkladem je cihla HELUZ FAMILY 44 broušená se součinitelem prostupu tepla U = 0,17 W/m2.K. I bez dodatečného zateplení umožňuje postavit dům s parametry téměř nulové stavby. Spolehlivě vás ochrání i před velkým teplem.

Dom chrání systém

Stavitelé s vyššími nároky, kteří aspirují na nejvyšší energetický standard, mohou sáhnout po skutečné stavební „lahůdce“ – cihle HELUZ FAMILY 2in1 50 broušená, která má nejnižší součinitel prostupu tepla na trhu U = 0,11 W/m2.K. Pomáhá tomu izolant zabudovaný přímo do vzduchových mezer cihly. Takové zdivo je vhodné i tehdy, je-li třeba vyvážit nějaký znevýhodňující parametr stavby, jako například méně ideální orientace pozemku na světové strany.

Cihly HELUZ FAMILY 2in1 již mají izolant zabudován ve vzduchových mezerách.
Cihly HELUZ FAMILY 2in1 již mají izolant zabudován ve vzduchových mezerách. | Zdroj: Heluz

Zmíněné cihly jsou navíc součástí promyšleného systému, který nabízí řešení pro všechny části stavby. Velkou službu vám udělají i doplňkové cihly, vytvořené pro specifické detaily, jako jsou rohy, ostění či parapety, ale také těžká stropní konstrukce, která samotná vykazuje výrazné akumulační schopnosti. Čím lepší bude provázanost všech těchto prvků, tím spolehlivěji bude proti vnějším teplotním výkyvům fungovat obálka domu.

Těžká stropní konstrukce zvyšuje tepelní setrvačnost stavby.
Těžká stropní konstrukce zvyšuje tepelní setrvačnost stavby. | Zdroj: HELUZ

Myslete na stínění

Z hlediska tepelné stability jsou rizikovým prvkem i zasklené plochy. Tu pomůže zejména vnější stínění, třeba žaluzie či rolety. Na fasádě domu přitom dokážou být téměř neviditelné, a to díky elegantním roletovým či žaluziovým překladům, které jsou pevnou součástí hrubé stavby a jsou dostupné také ve verzi nosných prvků. K jejich přednostem patří, že nevytváří tepelné mosty, snižují riziko chybovosti při montáži stínící techniky a žaluzie do nich zabudujete kdykoli i dodatečně.

Roletové a žaluziové překlady zvyšují tepelnou stabilitu domu.
Roletové a žaluziové překlady zvyšují tepelnou stabilitu domu. | Zdroj: HELUZ

ZDROJ: PR článek společnosti HELUZ