Baterie

Baterie se čtyřnásobnou kapacitou může snížit náklady na skladování energie

Partneři sekce:

Sodíkovo-sírový akumulátor je na výrobu mnohem levnější než oblíbená lithium-iontová baterie a navíc lze vyrobit za pomocí solí získaných z mořské vody.

Přestože tento typ baterie je známý již před 50 let a dosud nepředstavoval konkurence schopnou alternativu k běžně rozšířeným bateriím, bylo zjištěno, že pomocí jednoduchého pyrolýzního procesu a uhlíkových elektrod pro zlepšení reaktivity síry a reverzibilitu reakcí mezi sírou a sodíkem se daří odstranit dosud známé nedostatky baterie – nízkou kapacitu a krátkou životnost.

Upravená sodíko-sírová baterie má potenciál snížit náklady na skladování energie a zároveň poskytuje čtyřikrát větší úložnou kapacitu než momentálně běžně rozšířené lithium-iontové baterie. Baterie by rovněž dle dostupných informací měla umožnit snížení uhlíkové stopy při výrobě baterií a měla by být méně toxická a náročná na recyklaci než nyní dostupné baterie na trhu. 

Přestože všechna testování vypadají nadějně, baterie ještě není připravena k uvedení na trh.

Více informací:

Bin‐Wei Zhang, Liuyue Cao, Cheng Tang, Chunhui Tan, Ningyan Cheng, Wei‐Hong Lai, Yun‐Xiao Wang, Zhen‐Xiang Cheng, Juncai Dong, Yuan Kong, Shi‐Xue Dou, Shenlong Zhao. Atomically Dispersed Dual‐Site Cathode with a Record High Sulfur Mass Loading for High‐Performance Room‐Temperature Sodium–Sulfur Batteries. Advanced Materials, 2022; 2206828 DOI: 10.1002/adma.202206828

Zdroj: ScienceDaily, University of Sydney – přeloženo, upraveno, kráceno