Partneři sekce:
  • Stavmat

4. celostátní konference AEA `Úspory energie – hlavní úkol pro energetické auditory`

4. celostátní konference AEA `Úspory energie – hlavní úkol pro energetické auditory`

Asociace energetických auditorů připravuje již 4. celostátní konferenci s pracovním názvem "Úspory energie - hlavní úkol pro energetické auditory", která se bude konat ve dnech 20. - 21.5. 2008.

Předběžná pozvánka na

4. celostátní konferenci

Asociace energetických auditorů

pořádanou pod názvem

“Úspory energie – hlavní úkol pro energetické auditory”

která se bude konat ve dnech

20. – 21. května 2008

v Kongresovém sále ČVUT, Masarykova kolej, Thákurova 1, Praha 6

Tradiční, již 4. celostátní konference Asociace energetických auditorů se bude zabývat aktuálními tématy souvisejícími se společenskou potřebou zvyšovat energetickou účinnost u konečných uživatelů tak, jak je požadováno zákonem č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií v platném znění a celou řadou Směrnic Evropského parlamentu a Rady (např. o energetické účinnosti u konečného uživatele a o energetických službách, o energetické náročnosti budov, o podpoře kogenerace, o stanovení rámce pro určení požadavků ne ekodesign energetických spotřebičů, o energetickém štítkování energetických spotřebičů, pro velká spalovací zařízení, o integrované prevenci a omezování znečišťování, k ekologické daňové reformě, atd.)

Konference bude organizována ve spolupráci s Ministerstvem průmyslu a obchodu.

Podrobně budou diskutována konkrétní opatření související s úsporami energie, postupy vedoucí k energetické efektivnosti, zkušenosti z práce energetických auditorů, možnosti reálného využití obnovitelných zdrojů energie, nebo financování energeticky úsporných projektů.

Témata konference budou rozdělena do těchto samostatných celků:

– Legislativa – motivace k úsporám energie
– BAT – nejlepší dostupné techniky týkající se energetiky
– Úspory energie v budovách, energetických hospodářstvích a průmyslu
– Využití OZE – cesta k úsporám primárních energetických zdrojů
– Financování projektů úspor energie

Asociace energetických auditorů si tímto dovoluje pozvat všechny odborníky z oblasti energetického poradenství, energetické auditory, projektanty, majitele a provozovatele budov či energetického hospodářství, investory, zástupce bytových družstev, představitele státní správy a místních samospráv, stejně jako zástupce příspěvkových organizací.

Organizační pokyny, podrobnosti o programu konference, registraci, vložném a možnostech firemní prezentace při konání konference zodpoví paní Naďa Drahošová na telefonním  čísle 233 343 221, 602 292 476, nebo Ing. Votruba mobil: 602 462 003,  dotazy je možno zasílat na e-mail: aea@aeaonline.cz; aea@aea.cz.