Zelené střechy a fasády – trendy a synergie

Detaily události

Sekce Zelené střechy při Svazu zakládání a údržby zeleně ve spolupráci s Fakultou životního prostředí ČZU pořádá mezinárodní konferenci Zelené střechy a fasády – trendy a synergie

Uskuteční se v Aule České zemědělské univerzity v Praze, Kamýcká 129, 165 00 Praha – Suchdol

Zelené střechy poskytují řadu užitků nejen vlastníkovi a uživateli budovy, ale i celé společnosti. Přináší efektivní způsob hospodaření s dešťovou vodou, tepelné úspory, přispívají ke zlepšování mikroklimatu měst nebo snižování efektu městského tepelného ostrova. V neposlední řadě slouží jako estetický prvek budovy či pobytové místo.

Přístupy k ozeleňování střech ve světě se v poslední době mění, objevují se nové pojmy, jako jsou biodiverzitní zelené střechy, biosolární zelené střechy, modrozelené střechy. Tyto nové pojmy korespondují i s novými technologiemi a přístupy k ozeleňování střech a fasád. Hlavním cílem konference je zvýšit informovanost odpovědných zástupců samospráv a úředníků státní správy ve městech a obcích, stejně jako odborné veřejnosti, o nových trendech v oblasti ozeleňování střech a stěn budov, které jsou jedním z adaptačních opatření na změnu klimatu.

Konference je určena pro zástupce státní správy, samosprávy, projektanty, stavební a zahradnické firmy, developery.
Témata konference:

  • Zelené střechy a biodiverzita
  • Zelené střechy a fotovoltaika
  • Zelené střechy a dešťové srážky
  • Zelené fasády

    Na závěr konference budou slavnostně vyhlášeny výsledky soutěže Zelená střecha roku 2022.

Bližší informace na webových stránkách.