Vyhlášení Přehlídky diplomových prací

Vyhlášení Přehlídky diplomových prací spolu s cenou Kaplicky Internship v CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) – od 18 hodin přednáška zástupce ateliéru Normana Fostera, od 19 hodin vyhlášení.

Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo krajinářskou architekturu. Přihlásit se do ní mohou všichni zájemci, kteří v příslušném akademickém roce úspěšně obhájili svoji diplomovou práci na škole s uznaným a příbuzným vzděláním. Cílem přehlídky je porovnávat úroveň kvality výuky škol, čímž ČKA usiluje o zvyšování standardu architektonického vzdělávání.