Vyhlášení Přehlídky diplomových prací spolu s cenou Kaplicky Internship v CAMPu (Centrum architektury a městského plánování) – od 18 hodin přednáška zástupce ateliéru Normana Fostera, od 19 hodin vyhlášení. Přehlídka diplomových prací je soutěž České komory architektů určená pro čerstvé absolventy vysokých škol a fakult poskytujících architektonické vzdělání v akreditovaném magisterském studijním oboru zaměřeném na architekturu, urbanismus nebo […]