Šetrná řešení v praxi: BIM

V rámci spolupráce s Českou komorou architektů Česká rada pro šetrné budovy připravilia sérii online debat s názvem „Šetrná řešení v praxi“, jejíž cílem je seznámit architekty s nejnovějšími šetrnými řešeními a jejich praktickým použitím. Dvacátá ze série debat – Šetrná řešení v praxi: BIM se uskuteční 23. 9. od 16:00 online prostřednictvím aplikace Zoom. Debata poskytne vhled do problematiky navrhování bududov v BIM a potnciálu využívaání BIM databází. Mluvčí se zaměří na témata:

  • BIM nejen jako 3D model
  • Potenciál využívání dat
  • Proč by architekt měl navrhovat v BIM
  • Zkušenosti s navrhováním v BIM
  • Případová studie Dětské léčebny se speleoterapií v Ostrově u Macochy

Mluvčí:

Členové Rady – odborníci v jednotlivých tématech budou sdílet svoje zkušenosti s architekty a projektanty, představí různé možnosti řešení, ukázky případových řešení, případně check list, na co nezapomínat při navrhování. Účastníci budou mít příležitost ptát se mluvčích na konkrétní problémy, či řešení. Cílem série je zvýšení povědomí o řešeních, technologiích a materiálech pro využití při projektování udržitelných budov.

Všechny webináře ze série jsou pro členy ČKA honorovány 5 body v rámci celoživotního vzdělávání. Kompletní seznam témat následujících debat včetně předběžných termínů naleznete ZDE.

Akce je zdarma.

V případě jakýchkoliv dotazů neváhejte kontaktovat event manažerku:

Kristýna Cabrnochová
E: kristyna.cabrnochova@czgbc.org, M: +420 775 577 496