Jak postavit funkční město

Konference Future City: development funkčního městského prostředí přináší jedinečnou příležitost pro diskuzi mezi odborníky z oblasti urbanismu, architektury a rozvoje měst. Tato událost se zaměří na klíčová témata související s budoucností měst a jejich schopností adaptovat se na rychle se měnící potřeby obyvatel a globální výzvy.

Bude se diskutovat o strategiích a praktických přístupech k vytváření a rozvoji subcenter a polyfunkčních čtvrtí v různých městských prostředích. Účastníci budou mít příležitost seznámit se s úspěšnými projekty, analyzovat výzvy a sdílet osvědčené postupy.

Celá konference bude v reálném čase překládána do angličtiny.

Mediálním partnerem je časopis ASB.