Designblok 2022

Tématem letošního 24. ročníku Designbloku bude LES. Po globálním tématu Budoucnost, které jsme zvolili v roce 2019, po zaměření na lokální výrobu s tématem Vášeň v roce 2020 a tématu Štěstí v roce 2021, jsme zvolili téma, v jehož rámci se budeme věnovat především využití přírodních materiálů, tradičním českým řemeslům a environmentálním otázkám.

Les je zdrojem života. Díky rostlinám můžeme dýchat, zeleň je nejpřirozenějším zlepšovatelem našeho každodenního prostředí. Les je také zdrojem materiálů /třeba pro výrobu nábytku, nebo skla/. Les je zároveň chrámem odpočinku, rájem houbařů, zdrojem inspirace umělců i kutilů, strašidelným i magickým pohádkovým místem.

Lesem musí projít Karkulka i Jeníček s Mařenkou, obývá ho Liška Bystrouška, víly, hejkalové, trolové a další bytosti. Vůně lesa, mokré země, listí, jehličí, lučních květin je důvodem proč jít dál. A my se na Designbloku projdeme lesem českého designu, nahlédneme do tajemných studánek vědění zahraničních hvězd, vydáme se na stezku po červené, zelené, žluté, nebo modré, každý podle svých možností a chutí. Těšíme se na čarovný les Designbloku.

Další informace na webu.