Za rok v developingu projekty za 2,5 miliardy

Developerská, investiční a stavební společnost S group holding, a.s., která vznikla 1.října 2007 přichází během prvního roku působení v oblasti developerství s prvními hmatatelnými výsledky. V České republice v současné době pracuje na realizaci projektů v hodnotě 2,5 miliardy korun a další připravuje v zahraničí.

 „O prvním roce života se říká, že bývá nejtěžší. Buď se podaří nastartovat slibnou budoucnost a pokroky vidíte každým dnem nebo se zařadíte mezi průměr, v horším případě nejeden podnikatelský záměr do dvanácti měsíců padl,“ říká k úspěchům developerské divize generální ředitel Martin Borovička, který vedle developerské divize řídí pětici stavebních firem a společnosti podnikající v oblasti správy majetku.

„Jeden projekt se nachází krátce před zahájením, stavět začneme už letos v listopadu. U dvou ostatních jsme zatím vykoupili pozemky a máme zpracované urbanistické i architektonické studie,“ uvádí Borovička. Holding svoji pozornost nezaměřil pouze na jeden region, vhodné lokality vytipoval po celé ČR. Přesto se některé společné ukazatele najdou.

„Stejně jako konkurence vidíme příležitost ve vlastní bytové výstavbě, která je doplněna o komerční nebo kancelářské prostory. Po takových je největší poptávka ve velkých městech a v jejich okolí, proto jsme zvolili široký záběr a bavíme se tedy o Brně, Hradci Králové a Liberci,“ vyjmenovává Borovička. Podle něj je zaměření projektů podobné, ale pro nové nájemce či vlastníky bytů to neznamená, že v republice naleznou tři stejné komplexy.

„Nejdále jsme s projektem v obci Pohořelice, která se nachází cca 20 km na jih od Brna. Zdejší rezidence pojmenována Malý Vinohrad představuje výstavbu deseti bytových domů, které čítají celkem 120 jednotek s převažující velikostí bytové plochy 3 + KK. Naším hlavním záměrem je uspokojení poptávky s ohledem na vývoj trendu bytové výstavby. Projekt je zaměřen především na rodiny s dětmi, kterým vyhovuje charakter venkovského bydlení, přitom požadují snadnou dopravní dostupnost, vybudovanou infrastrukturu a blízkost přírody. Tomu všemu odpovídá architektonické zpracování, z celkové plochy pozemku 15 tisíc metrů čtverečních bude zastavěna jen čtvrtina, ostatní plocha připadne na parkovací stání a bude osázena zelení. Vznikne zde i park s dětským hřištěm,“ uzavírá Borovička s tím, že komplex za 300 miliónů bude dokončen ve čtvrtém kvartálu roku 2010.

Další dva tuzemské projekty se zatím nachází v přípravné fázi a jejich konečná podoba je stále v rukách architekta. „V Hradci Králové hovoříme o komplexu jednadvaceti bytových domů s více jak čtyřmi stovkami bytů a pětistovkou garážových či parkovacích stání. Komplex Královský hrádek zahrnuje i dvě dětská hřiště,“ uvádí Borovička. V Liberci holding připravuje dostavbu lokality třídy 1.máje, ve které zatím panovala urbanistická nesourodost ve vztahu původní nízkopodlažní zástavby a novodobých výškových budov. „Náš návrh počítá s realizací čtyřpatrových domů se střešní nástavbou. Tím zajistíme jednak hmotovou protiváhu stávajícím budovám a současně respektujeme jednu z hlavních dopravních tepen města a vyrostlou zeleň,“ říká Borovička. Parkování se přesune do dvou podzemních bloků a pro zásobování komerčních prostor v přízemí bude sloužit parkovací pruh zakomponovaný do ulice 1.máje. „Součástí bloku budou i bytové jednotky, tzv. lofty, které mají klidovou zónu (ložnice a dětské pokoje) orientované do zeleného vnitrobloku,“ doplňuje Borovička. Lofty nabízí bydlení individuálnějšího charakteru s výhledem na město a Jizerské hory.

Doplňující informace k developerským projektům:

Malý Vinohrad

Lokalita: Pohořelice
Doba realizace: 4.Q 2008 – 4.Q 2010
Rozloha projektu: cca 15000 m2
Popis: Projekt počítá s výstavbou deseti bytových domů s celkovou kapacitou 120 jednotek a 127 garážových a parkovacích stání. Výškové osazení domů je řešeno jako bezbariérové, tzn. úroveň vstupního podlaží je ve výšce do 0,5 m nad terénem. Zastavěná plocha všech objektů zaujímá z celkové plochy pozemku 28,5%. Všechny bytové domy budou vybaveny osobními výtahy, které tak zlepší kvalitu bydlení nejen pro starší obyvatele domů. Objekty mají moderní a kompaktní architektonický design a budou zasazeny do zeleně, která bude oživena vzrostlými stromy.

Královský Hrádek

Lokalita: Hradec Králové
Předpokládaná doba realizace: 2009 – 2011
Rozloha projektu: cca 41000 m2
Popis: Projekt počítá s výstavbou zhruba 400 bytových jednotek včetně příslušných garážových stání a parkovacích stání na pozemku. Součástí komplexu jsou i komerční plochy, ale ty tvoří pouze malé procento z celkové výstavby. Hmotově jsou obytné bloky navrženy tak, aby se jejich výška plynule snižovala k jihovýchodu směrem do zelené části Hradce Králové. Na západní a severní straně pozemku budou situovány spíše deskové domy, uvnitř obytné zóny projekt umístil solitérní objekty. V přízemí těchto domů budou vybudovány předzahrádky.

Třída 1.máje

Lokalita: Liberec
Předpokládaná doba realizace: 2009 – 2011
Popis: Navrhovaná dostavba vytváří požadovanou uliční frontu směrem do jedné z dopravních tepen města. Nové domy mají klasické trojdělení na parter, čtyři typická patra a úroveň střechy se střešními nástavbami. Návrh v maximálně možné míře respektuje stávající zeleň. Umístění parkování pod terén nabízí možnost vytvoření kvalitního, zeleného vnitrobloku mezi navrhovanými a stávajícími domy. Nová zeleň je umístěna nejenom v prolukách mezi domy, ale dostává se i do různých výškových úrovní, porůstá fasádu podélných průběžných balkónů a je umístěna mezi lofty formou střešních zahrad.

Zdroj: S group holding, a.s.