V Brně vyroste největší výstavní pavilon

V Brně vyroste největší výstavní pavilon

V roce oslav 80. výročí vzniku brněnského výstaviště se v jeho areálu začne s výstavbou nového pavilonu P. Vystavovatelům tak přibude dalších deset tisíc čtverečních metrů výstavních ploch. První návštěvníky má nová exhibiční hala přivítat v příštím roce.

Brněnské výstaviště zahájilo svou činnost v roce 1928 Jubilejní výstavou soudobé kultury, která byla připravena k desetiletému výročí vzniku Československé republiky. Od té doby podoba výstaviště doznala značných změn. Přibyly nové výstavní plochy, nejnověji v 90. letech pavilony V (12 020 m2) a E (5 286 m2). Protože však požadavky vystavovatelů na kvalitu výstavní plochy rostou a potenciál dalšího rozvoje výstaviště byl z hlediska současné nabídky ploch omezený, rozhodla se společnost Veletrhy Brno postavit v areálu další pavilon. Od nové, kvalitnější plochy si veletržní společnost slibuje větší zájem vystavovatelů i další navýšení obratu.  Nový pavilon P bude situován v blízkosti nedávno rekonstruovaného pavilonu Z, na místě dosavadních dvou menších pavilonů X a P, které budou zbourány. 

Projekt nového exhibičního prostoru je dílem architektonické kanceláře Arch.Design s. r. o., podle jejíhož návrhu byl postaven rovněž pavilon V, realizovaný v letech 1999–2000. Nový výstavní stánek bude jednopodlažní halou s variabilní vnitřní velikostí, umožňující rozdělení až na čtyři samostatné celky s dělicími stěnami. Konstrukce haly bude ocelová, obvodový plášť systémový skládaný na bázi bondových kazet. Pavilon o půdorysu 214 x 90 m a světlé výšce 12 m bude disponovat hrubou výstavní plochou 15 500 m2, čistá výstavní plocha má činit 10 300 m2. Nová hala se tak má stát největším výstavním pavilonem ve střední Evropě. 

Integrální součástí pavilonu bude také nová vstupní hala jako třetí hlavní vstup do areálu ze západu od parkovišť navazujících na příjezd od tunelu od dálnice D1. Hala bude plně prosklená a vytvoří novou dominantu této části výstaviště.  Celkové náklady na výstavbu se předpokládají ve výši 800 mil. Kč. Vlastní hala přijde na 600 mil. Kč, dalších 200 milionů si vyžádá příprava plochy a úprava okolí. Vlastníci veletržní společnosti – Messe Düsseldorf a město Brno – plně podporují záměr rozvoje areálu i akciové společnosti Veletrhy Brno formou navýšení kapitálu o 175 mil. Kč, z toho 113 miliony korun  přispěje Messe Düsseldorf, 62 milionů korun zafinancuje město Brno. Předpokládá se, že výstavba bude zahájena začátkem července 2008 a dokončena v polovině května roku 2009, kdy se otevřou brány Autosalonu.  

Lidmila Ziková
Vizualizace: Arch.Design s. r. o.