NTK je prvním významným příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru

NTK je prvním významným příkladem spolupráce soukromého a veřejného sektoru

Stavba Národní technické knihovny (NTK) byla jedním z prioritních projektů ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy. Knihovna je navržena a postavena tak, aby odpovídala požadavkům a potřebám uživatelů ve třetím tisíciletí. Realizátorem celého projektu byla skupina Sekyra Group. Výstavba NTK je současně jedním z nejvýznamnějších příkladů spolupráce soukromého a veřejného sektoru v České republice.

Sekyra Group zvítězila v roce 2006 ve výběrovém řízení na výstavbu a financování budovy NTK. Zabezpečila nejen potřebné investice, ale rovněž výstavbu, inženýrskou činnost, dokumentaci a technický dozor. Financování stavby probíhá formou dlouhodobého úvěru se splatností do roku 2014, který poskytlo konsorcium Dexia Kommunalkredit Czech Republic a Česká spořitelna.

Pozemek vymezený pro celý projekt měl celkovou rozlohu 11 740 m2, z toho zastavěná plocha objektu knihovny činí 6 150 m2. Knihovna je navržena v půdorysu zaobleného čtverce o rozměrech 70 x 70 metrů. Tento koncept nenásilně doplňuje okolní zástavbu z 20. až 70. let minulého století. Parter je přístupný ze čtyř stran a stává se jakýmsi „vnitřním náměstím“ obklopeným kavárnou, knihkupectvím, výstavními prostorami a konferenčním sálem. Jeden vstup se otevírá z hlavní třídy vysokoškolského areálu, na protější straně budovy vznikla oddychová parková plocha.

„Stavba Národní technické knihovny se řadí mezi jedinečné objekty. Kloubí v sobě moderní architekturu, netypická a inovativní technická řešení a jednoduchý a efektivní provoz,“ vysvětluje Ing. Leoš Anderle, ředitel developmentu  Sekyra Group Real Estate.

Knihovna samotná je navržena v obrysu zaobleného čtverce a je symbolicky pojata jako technická učebnice. Od konstrukce a pláště po povrchy, koncové prvky a mobiliář je vše vedeno jasným výrazem s jednoduchými, odhalenými tvary. Jako příklad originálních řešení mohou posloužit tzv. tažené sloupy, které drží stropní desku nad částí přízemí shora a její hmotnost přenášejí o patro výše pomocí táhel ukrytých v těchto sloupech. Díky tomu nemusí být přízemí budovy viditelně rozděleno, a je tak volně průchodné.

Při proskleném obvodu budovy a také kolem atria jsou soustředěny studovny s vysokými nároky na světlo. Samotný provoz knihovny je co nejúspornější: budova má dvojitý plášť a aktivní betonové jádro, což snižuje náklady, které jsou jinak spojeny s vybudováním a provozem klimatizace.

Budova je vybavena automaticky řízeným přirozeným provětráváním a předchlazením. Dosahuje se zde – ve srovnání s jinými obdobnými stavbami – snížení počtu chladicích jednotek. Vytápění a chlazení v plné míře využívá systém aktivace betonového jádra, který spočívá v tom, že celá hmota stropů slouží pro akumulaci tepla či chladu. Plochy stropů a podlah jsou pak jako sálavé, nebo naopak chladicí plochy. Tomu napomáhají i odkryté stropy bez podhledů. Objekt se ovládá prostřednictvím integrovaného řídícího systému.

Příprava staveniště NTK byla zahájena v říjnu roku 2006 a dokončena na přelomu minulého a letošního roku.

Zdroj: Sekyra Group Real Estate