Moskva, Petrohrad a Praha populární mezi maloobchodníky

Města ve střední a východní Evropě vedou žebříček 20 nejatraktivnějších měst, do nichž plánují expandovat maloobchodní značky v průběhu příštích pěti let – na prvním místě je Moskva, následovaná Petrohradem a Prahou.

„Praha má nejvyšší HDP na hlavu poměřované kupní silou v rámci středoevropského regionu. Spolu s vysokým růstem české ekonomiky je velmi atraktivní pro mezinárodní obchodní řetězce.  S více než 857,000 m² maloobchodních ploch v nákupních centrech, velkoplošných obchodních jednotkách a v centru města je Praha zároveň nejrozvinutějším maloobchodním trhem v tomto regionu,“ říká Anco Booysen, vedoucí výzkumu trhu v Cushman & Wakefield pro Českou republiku a Slovensko.

Jediným západoevropským městem v první desítce je Amsterdam, který se o desátou příčku dělí s Kyjevem. Tento žebříček je součástí výroční zprávy z výzkumu 2007 International Retailers’ Survey, který zadává agentura Real Estate Publishers (REP) ve spolupráci s Mezinárodní radou pro obchodní centra (ICSC) a provádí světová poradenská agentura v oboru realit, Cushman & Wakefield.

Výzkum vychází z pohovorů s vedoucími pracovníky odpovědnými za reality a expanzi do zahraničí z 250 maloobchodních firem ve 23 zemích v celé Evropě. Zaměřuje se na názory maloobchodníků na přeshraniční expanzi, jejich plány v tomto směru a hlavní problémy.

Marinus Dijkman, prezident a generální ředitel agentury REP, říká: „Střední a východní Evropu, zejména Rusko, řada mezinárodních maloobchodníků stále jasně vnímá jako „zemi příležitostí“. Zároveň jsme svědky toho, jak středoevropští maloobchodníci expandují v mezinárodním měřítku.“

V kategorii jednotlivých zemí se o první místo dělí Rusko a Spojené arabské emiráty, kdy expanzi do těchto zemích na příštích pět let plánuje 9 procent maloobchodníků. Následuje Slovensko (6 procent maloobchodníků), dále Bulharsko, Slovinsko a Maďarsko (po 5 procentech).

„Slovenský maloobchodní trh s celkovou pronajímatelnou plochou okolo 126 m2 na tisíc obyvatel za rok 2007 stále pokulhává za polským a českým trhem. Velký objem je však ve fázi přípravy – v roce 2008 by mělo přibýt zhruba 160 000 m2 prodejních ploch a v roce 2009 dalších 380 000 m2. To vytvoří pro řadu maloobchodníků příležitost vstoupit na slovenský trh a vybudovat si na něm pozici,“ uvádí Anco Booysen.

„Pouhých 21 % všech maloobchodníků v tradičních prodejnách v centru Bratislavy je ze zahraničí a řada zahraničních maloobchodníků otevírá své hlavní prodejny raději v obchodních centrech místo v „kamenných“ prodejnách v centru města. V současnosti je v bratislavských obchodních centrech zhruba 47 % zahraničních maloobchodníků. Očekává se, že během nejbližších 5 let se tento trend projeví i ve velkých krajských městech,“ dodává Anco Booysen.

Obchodníci byli dále dotazováni na hlavní zdroje problémů při expanzi na zahraniční trhy. Na prvním místě se umístila výkonnost ekonomiky, na druhém náklady na nájem nemovitostí, dále prodej prostřednictvím vícero kanálů, dostupnost pracovních sil a etické důvody na straně spotřebitelů.

K dalším důležitým výsledkům průzkumu 2007 International Retailers Survey patří:
73 % maloobchodníků preferuje umístění na hlavní ulici, 46 % obchodní centra ve středu měst a 35 % se usazuje v obchodních centrech mimo města.
Zvyšuje se využívání mixu prodejních  kanálů (např. kombinace „kamenných“ obchodů, prodeje přes internet, zásilkový prodej atd.). Tento trend se však zatím v určitých částech Evropy, zejména ve střední a východní Evropě,  příliš neprosazuje.
Po nakupování v „kamenných“ prodejnách je nejoblíbenějším způsobem nakupování po telefonu (35 %), následují poštovní objednávky podle tištěných katalogů (25 %) a internetové nákupy (17 %).

Zdroj: Cushman & Wakefield