Kolaudace funkcionalistické budovy v centru Bratislavy

Kolaudace funkcionalistické budovy v centru Bratislavy

CITY GATE, developerský projekt PSJ, dospěl do stadia kolaudace. Společnost PSJ ve spolupráci s dceřinou firmou PSJ Hydrotranzit provedla na bratislavském náměstí SNP náročnou proměnu bývalé budovy VUB banky na unikátní objekt spojující nadstandardní rezidenční bydlení a luxusní nákupní centrum. Stavební náklady díla dosáhly 417 milionů slovenských korun.

Rekonstrukce sedmipodlažního funkcionalistického objektu ze 40. let minulého století probíhala pod dohledem památkářů. Autorem architektonického návrhu bylo studio Architekti BKPŠ. V suterénu, přízemí a v prvním patře vznikly komerční plochy pro nákupní galerii a služby, ve zbylých šesti nadzemních podlažích je k dispozici 46 luxusních bytů. Nejmenší byt má rozlohu cca 60 a největší 250 m2. Exteriér bývalého bankovního domu doznal minimálních změn. Zcela nově je řešen vstup do objektu a budova v nástavbě získala nové odskočené 7. podlaží. Fasáda prošla důkladnou očistou, doplněním kamenného obkladu a disponuje novými klempířskými prvky a některými prosklenými výplněmi.

„Budova se nachází na prestižní adrese a rozhodně v delším časovém horizontu disponuje zajímavým obchodním potenciálem. Projekt měříme roky 2011 a 2012, kdy předpokládáme prodej všech bytů v rezidenční části. Vycházíme z předpokladu, že pokud se trh v roce 2012 vrátí na 70% hodnot roku loňského, tak projekt bude úspěšný a těmto atraktivním bytům se podaří nalézt nové majitele. CITY GATE by se měl stát naší vlajkovou referencí na slovenském stavebním trhu,“ uvedl Ing. Pavel Vomela, ředitel Divize development akciové společnosti PSJ.

Kolaudace náročné stavby v centru Bratislavy byla zahájena 23. října, přičemž v průběhu listopadu dojde k otevření komerčních prostor v přízemí. Zde vznikne šest obchodních jednotek se značkovým oblečením a s klenoty. „V závěrečné hektické etapě prací se na zakázce pohybovalo přes 200 pracovníků denně. Do nejrůznějších dodávek byla zapojena i řada českých firem. Díky zvýšenému nasazení pracovníků jsme se dokázali vypořádat se skluzem v realizaci sádrokartonových příček či problémy s rozvody elektroinstalace,“ uvedl projektový manažer Ing. Pavel Duran, kterému sekundoval hlavní stavbyvedoucí Ing. Radoslav Mareš.

Zdroj: PSJ, a.s.