Energeticky pasivní kanceláře v Ostravě

Energeticky pasivní kanceláře v Ostravě

V Ostravě roste první administrativní budova postavená v energeticky pasivním standardu. Dům je navržen jako sídlo firmy se školicím střediskem energetických úspor. Autorem návrhu je architekt Radim Václavík.

Dům je koncipován jako vzorová energeticky pasivní stavba. Prostorově je budova uspořádána do jednoduchého rastru 2×4 pole, vycházející z potřeb flexibilního dispozičního řešení, jednoduché konstrukce a kompaktního tvaru budovy.

Aby objekt splnil kriteria pasivního domu, je opatřen silným tepelným štítem a prosklené plochy v tomto plášti jsou minimalizovány. Otvíravá okna jsou tedy navržena spíše z psychologického hlediska. Veškeré výplně v plášti budovy jsou navrženy s konstrukčním řešením pro pasivní stavby tj. zasklením trojsklem a profilem pro pasivní domy. Před přílišným tepelným ziskem ze slunečního svitu v létě a pro omezení nočních tepelných ztrát v zimě jsou okna opatřena venkovním stíněním s regulací.

Při vytápění objektu je počítáno s veškerými zisky tepla z pobytu osob a z kancelářské techniky. Bilance spotřeby tepla ke krytí ztrát, hlavně v zimním období v noci, je doplněna teplovodním vytápěním. Dále jsou tepelné ztráty minimalizovány umělým větráním s rekuperací. Teplo pro ohřev vody do hygienického zařízení a pro vytápění v zimě je v letním období získáváno ze slunečních kolektorů a ukládáno do zásobníku. Chlad v letním období je získáván z reverzního tepelného čerpadla a ukládán do zásobníku chladu a využíván ve větracích jednotkách. V zimním období je z tohoto tepelného čerpadla získáváno teplo pro teplovodní vytápění. Bivalentním zdrojem pro ohřev vody je elektrická energie. Řízení vnitřního prostředí budovy bude automatizováno řídicím systémem s nejmodernějšími prvky a flexibilním programem.

Zdroj: Intoza