Česká taška kráčí vpřed (profil společnosti KM Beta, a. s.)

Česká taška kráčí vpřed (profil společnosti KM Beta, a. s.)

Společnost KM Beta, a. s., v Hodoníně navázala na dlouholetou tradici výroby vápenopískových cihel a betonové střešní krytiny na jižní Moravě, která začala již v roce 1912. Závod v Bzenci – Přívoze vyrostl v blízkosti rozsáhlé lokality kvalitních vátých křemičitých písků se stejnou zrnitostí (Moravská Sahara) a dodnes slouží jako surovinový zdroj pro výrobu. Společnost a její aktivity nám představí obchodní ředitel, Ing. Jan Hruška.


Společnost KM Beta je známá hlavně jako výrobce betonové střešní krytiny a vápenopískových zdicích prvků. Jaké další aktivity společnost vyvíjí?
Pro nás jako výrobce obou zmiňovaných komodit veškeré další aktivity souvisejí právě s výrobou a prodejem těchto výrobků. Naše činnost směřuje k řešení otázek souvisejících se zabezpečením optimálních vstupních zdrojů, jejich zpracování do prvotřídního produktu a dále pak k logistice a péči o zákazníky. Naše společnost má celou republiku rozdělenou do jednotlivých regionů a v každém z nich působí příslušný regionální manažer, který úzce spolupracuje s našimi obchodními partnery, vyhledává obchodní příležitosti a společně s našimi partnery je pomáhá realizovat.

Úkolem pracovníků ve výrobních závodech je pak včas a v požadovaném termínu dodat zakázky na místo určení. Samozřejmostí je pro nás i následná poradenská činnost jak našim obchodním partnerům, tak i koncovým zákazníkům. Pro realizační firmy zabezpečujeme proškolení pro práci s našimi výrobky a každá firma, která je absolvuje, od nás obdrží certifikát způsobilosti, který ji opravňuje k instalaci našich systémů na stavbách. Tyto firmy mají pochopitelně i naši další nejširší podporu při servisu a další poradenské činnosti z naší strany.

Jste významným českým výrobcem. Nedostáváte se v souvislosti s tím do situace nějakého trvalého tlaku, abyste tuto pozici neztratili?
To, co nás žene vpřed, je snaha uspět; tak tomu bylo v minulosti a bude tomu tak i v budoucnu. Chci tím říci, že pokud chuť a vůli být úspěšný vnímáme jako tlak, pak jsme pod tímto tlakem neustále a je na každém z nás, jak se s tím vyrovná. Mimo jiné nás tento tlak pohání neustále kupředu, a tak je vlastně ku prospěchu věci. To, že jsme stoprocentně česká společnost, nemá na naše směřování podstatný vliv.

Vždy se jedná o práci konkrétních lidí, kteří usilují o co největší úspěchy, a být na čele v oboru je vždy složité, ať už pracujete kdekoliv. To, že jsme česká firma, má určitou výhodu v tom, že jsme ve svých rozhodnutích poměrně operativní – jejich schvalování neprobíhá nijak složitými a dlouhými cestami, ale v podstatě v jedné kanceláři.

Pohybujete se ve vysoce konkurenčním prostředí; jaká je vaše strategie?
Konkurence je přirozeným prostředím a nevybavuji si obor (až na malé výjimky), ve kterém by konkurenční prostředí nefungovalo. Konkurenci vnímáme a respektujeme. Více nás ale zajímají naše výsledky a strategie, kterými se řídíme a které dlouhodobě vytyčujeme. Nezakrývám, že konkurence nás určitým způsobem žene vpřed. Být jedním z čelních představitelů v oboru stojí velké úsilí a ustrnout ve vývoji by mělo negativní dopady. Takže z obecného hlediska nás vlastně konkurence neustále motivuje a tlačí kupředu.

Dlouhodobě se soustřeďujete na dvě komodity, které tvoří dominantní část vašeho výrobního programu. Lze na základě výsledků prodeje usoudit, jakým směrem se ubírá český trh, potažmo váš segment stavebnictví?
Z hlediska objemu je větší zájem o krytinu, její výhodou totiž je, že střechy se uplatňují nejenom u novostaveb, ale pochopitelně i u rekonstrukcí, a tak portfolio potencionálních klientů-zákazníků je širší než u zdicích materiálů. V současné době jsme rádi, že o naše výrobky zájem je a že navzdory poklesu poptávky v oboru naše produkty prodáváme.

Nedávno jste uvedli na trh nejužší vápenopískový zdicí prvek pro nosné stěny. Také uvádíte, že cílem společnosti je mimo jiné neustálá inovace. Kdo rozhoduje o tom, kterým směrem se bude váš výboj ubírat?
V dubnu na veletrhu v Brně jsme ukázali naši novinku – nosný prvek o tloušťce pouhých 175 mm. Díky této subtilní tloušťce zdi tak může zákazník získat navíc další vnitřní užitnou plochu. Doplnili a rozšířili jsme náš zdicí systém o další výrobek a zákazník má nyní možnost většího výběru. Co se týká toho, jakým směrem se vydáme – reagujeme na poptávku a situaci na trhu či trend vývoje všeobecně. Díky celému vedení společnosti a také díky tomu, že jsme česká firma, je pak rozhodování velmi rychlé a operativní. Mohl bych říci, že u nás je rozhodující tzv. týmový duch.

Má KM Beta nějaký program týkající se nízkoenergetických a pasivních domů?

Naše výrobky, především systém vápenopískových cihel, je díky svým parametrům pro tento typ výstavby přímo určen. Výhoda systému spočívá v tom, že nosné zdi jsou jasně dané a hodnoty tepelněizolačních parametrů si zákazník volí podle vybrané tloušťky zateplení, tzn. od energeticky úsporných staveb přes nízkoenergetické až po pasivní domy.

V současnosti máme program KM Beta dům, kde ve spolupráci s renomovanými dodavateli projektů rodinných domů prezentujeme konkrétní typy domů pro tuto výstavbu. Klient zde navíc může jednoduše zjistit na základě zvolených parametrů stavby cenu stavby i její tepelněizolační vlastnosti. To vše najde na našich webových stránkách.

Dlouhodobě se zabýváte i organizováním různých oborových soutěží. Jaký účel mají akce tohoto typu?

Soutěže vyhlašujeme každoročně a je to u nás již dlouholetá tradice. Pro realizační firmy máme soutěž s názvem Kamion plný Bety, pro projektanty a architekty soutěž Pohár plný vína a pro studenty zase Studentskou soutěž. Každoročně probíhá slavnostní vyhodnocení pro všechny zúčastněné s předáním hodnotných cen pro nejlepší.

Soutěže bereme jako zpestření spolupráce a další možnost realizovat nápady a nová řešení. Pochopitelně je v tom i určitá míra další propagace našich produktů, především nám však jde o navázání osobních kontaktů a vzájemné pomoci při další spolupráci. V letošním roce již soutěže probíhají a počítáme opět se slavnostním vyhlášení příštích ročníků v příjemném prostředí některého vinného sklípku na Jižní Moravě.

Rozhovor připravila J. Kulhánková
Foto: KM Beta, a. s.
 
Ing. Jan Hruška vystudoval ekonomickou fakultu (obor ekonomika průmyslu) na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě v Ostravě. Roku 1987 začal pracovat ve stavebnictví – v tehdejším národním podniku Hodonínské cihelny. Po privatizaci jednoho ze závodů HC v Bzenci – Přívoze na výrobu střešní krytiny a vápenopískových cihel nastoupil do vedení společnosti Kontakt Moravia, a. s., a poté KM Beta, a. s., na pozici ekonomického ředitele. Od roku 2003 zastává pozici obchodního ředitele. Ve volném čase se věnuje rodině, sportuje a rád jezdí na motorce.

Článek byl uveřejněn v časopisu Realizace staveb.