Strictly Residential 2008 – Rezidenční trh v Praze

V minulých dnech uspořádaly pražská realitní společnost LEXXUS, a. s., a finanční instituce Raiffeisenbank, a .s., odbornou konferenci zabývající se aktuálním stavem na trhu rezidenčních projektů.


Náplní konference bylo nejen hodnocení současné situace a vývoje trhu, ale také predikce budoucího stavu za situace, kdy trhy prostupuje finanční krize. Na konferenci zazněly informace, vycházející z dat získaných prostřednictvím oddělení LEXXUS Research, týmu profesionálů, zabývajících se sledováním trhu nových bytových projektů již od roku 2000.

O situaci na poli realit v úvodu pohovořil jeden z partnerů společnosti LEXXUS a. s. pan Jakub Sedmihradský. „Developerské firmy přechodně sníží množství nabízených novostaveb resp. nových bytů. Předpokládáme, že kvůli krizi na světových trzích budou dál pozastavovat některé projekty, přístup k úvěrům se v budoucnosti sníží, a to vše povede k nižší prostavěnosti. Na druhé straně ovšem pravděpodobně nebude možné očekávat výraznější pokles cen nabízených projektů. Ceny nového bydlení budou spíše stagnovat nebo ve vybraných lokalitách mírně porostou,“ uvedl Sedmihradský.

„Nejen díky světové finanční krizi zažívá v současnosti realitní sektor výrazný pokles poptávky. Hrozba zvyšující se DPH v minulém roce zaznamenala nebývalý nárůst zájmu o koupi nového bydlení, potenciální kupci již své projekty našli, a proto je v současnosti nové bydlení poptáváno de facto z nutnosti.

Nárůst poptávky po novém bydlení je zřetelný především u skupiny cizinců, přicházejících do České republiky. Tato skupina tvoří v současnosti téměř 11% z celkového počtu zájemců, poptávajících novostavby, z toho celých sedm procent představují obyvatelé Ruska.

Také horší přístup k úvěrům bank způsobuje menší ochotu investovat, pokud však vezmeme do úvahy důvody extrémního nárůstu poptávky v roce 2007, pokles se dal očekávat i bez celosvětových vlivů.“ dodal.

Současná situace má objektivně také pozitivní dopady. Vysoká rozestavěnost v souvislosti se zvýšením DPH a nedostatečná kapacita stavebních firem v minulých letech často způsobovaly zpožďování projektů, případně i snižování kvality díla.

„Nyní se situace paradoxně obrací ve prospěch potenciálních zájemců o koupi nového bydlení. Snížení poptávky developerů po stavebních pracích má pozitivní vliv jak na kvalitu odváděného díla, tak na termín dokončení výstavby či architektonickou stránku projektu,“ uzavřel téma Sedmihradský.

Druhá část konference byla věnována především makroekonomickému pohledu na finanční toky na poli realit, a to ať už se jednalo o korporátní sektor či trh hypoték. V průběhu konference hlavní ekonom Raiffeisenbank a.s. Pavel Mertlík zmínil předpoklad, že úrokové sazby hypotečních úvěrů budou pravděpodobně v budoucnosti nižší než v minulých letech. „Změna k „lepšímu“ nastane podle dostupných analýz pravděpodobně ve druhé polovině roku 2009,“ dodal Mertlík.
 
Kvůli celkovému ochlazení ekonomiky s ohledem na globální finanční krizi začaly banky především zpřísňovat podmínky poskytovaných úvěrů – a to opět jak na poli hypoték, tak při úvěrování developerů. „Zhoršení přístupu k financím je dalším faktorem, který ovlivňuje přísun resp. odliv nových klientů, který v současnosti pociťuje téměř většina realitních společností,“ dodal Mertlík.

Odborná konference se kromě situace na českém trhu, zabývala také otázkami, týkajícími se vstupu České republiky do Eurozóny, přístupu českých rezidentů k zahraničním realitním trhům a mnohými dalšími otázkami.

 
Jakub Sedmihradský, partner společnosti LEXXUS a. s. Pavel Mertlík, hlavní ekonom Raiffeisenbank a. s.

Zdroj: LEXXUS a. s.