Stavba obchvatu Opavy byla zahájena

Konkrétní obrysy začíná získávat dlouho očekávaný obchvat města Opavy, který ulehčí centru města od tranzitní dopravy. V těchto dnech byly zahájeny práce na vybudování bezmála dva kilometry dlouhé spojky silnic I/11 a I/56, která je jeho první částí. Stavbu v ceně více než 775 milionů korun vybuduje sdružení společností Skanska DS a Bögl a Krýsl od dubna 2008 do října 2010. Investorem stavby je Ředitelství silnic a dálnic ČR, financování bude zajištěno ze  Státního fondu dopravní infrastruktury a Operačního programu dopravy.

„Jedná se o první, východní část obchvatu, který odvede z centra Opavy auta mířící hlavně do Ostravy a na sever do Polska. Zprovozněná bude do 22 měsíců. Na ni bezprostředně naváže stavba severovýchodního úseku. Již první část městského okruhu by přitom měla výrazně snížit počet automobilů a hlavně kamionů, které denně projedou centrem města,“ říká hlavní stavbyvedoucí Pavel Beránek ze společnosti Skanska DS.

První etapa obchvatu povede od kruhového objezdu u hypermarketu Globus v Těšínské ulici, východně podél Opavy a bude ukončena v plánované velké křižovatce na rozhraní Kateřinek a Malých Hoštic. Propojí přitom dvě frekventované silnice první třídy mezi Opavou a zhruba třicet kilometrů vzdálenou Ostravou. Úsek bude uvedený do provozu během 22 měsíců, do října 2010 zde budou probíhat vegetační úpravy a další dokončovací práce. Součástí výstavby jsou také protihlukové stěny.

Na dvoukilometrovém úseku vznikne hned několik mostů. Kromě místních komunikací trasa budoucího obchvatu kříží železniční trať, řeku Opavu a Kateřinský potok. Součástí stavby je také první část velké okružní křižovatky, tzv. kateřinského dopravního uzlu. Dále budou vybudovány přeložky dotčených komunikací a inženýrských sítí, silniční kanalizace a v neposlední řadě bude také přestavěna zastávka MHD u hypermarketu Globus.

V současné době probíhají přípravné práce a první terénní úpravy. V této fázi nebudou stavbu okruhu doprovázet žádná dopravní omezení.

Základní údaje:
Název: Propojení silnic I/11 a I/56, spojka S1 v Opavě
Lokalita: Moravskoslezský kraj
Investor: Ředitelství silnic a dálnic ČR
Zhotovitel: sdružení firem Skanska DS (vedoucí sdružení) a Bögl a Krýsl
Projektant: Dopravoprojekt Ostrava
Doba výstavby: duben 2008 – říjen 2010
Délka úseku: 1,75 kilometru

Zdroj: Skanska DS a.s.