SSŽ dokončila nový silniční most přes Labe v Poděbradech

SSŽ dokončila nový silniční most přes Labe v Poděbradech

Společnost Stavby silnic a železnic, a. s., dnes v Poděbradech slavnostně uvedla do provozu nový silniční most přes řeku Labe. Most byl zprovozněn podle plánu po pětiměsíční uzavírce, v rámci které jej SSŽ zcela vyměnila a také zvýšila jeho podjezdnou výšku z původních čtyř na sedm metrů pro lodě plující po labské vodní cestě.

Projekt „Silniční most přes Labe v Poděbradech“ je součástí komplexního investičního záměru, kterým se odstraní dlouholeté omezení labské lodní dopravy. Celkové náklady dosáhnou částky téměř 129 mil. Kč včetně DPH. Díky ekologickému a ekonomickému přínosu bylo možné stavbu mostu v Poděbradech spolufinancovat z evropských strukturálních fondů a projekt je tak ze 43% spolufinancován Evropskou unií prostřednictvím Operačního programu Infrastruktura. Zbylých 57% uhradí stát z prostředků Státního fondu dopravní infrastruktury. Dokončovací práce, které nebrání uvedení mostu do provozu, budou pokračovat do 30.6.2008.

„Kompletní rekonstrukce mostu trvala téměř rok. Ve snaze snížit dobu nezbytné uzavírky mostu na minimum a co nejdříve vrátit obyvatelům Poděbrad dopravní komfort bylo tempo stavebních prací nadstandardní. Ze stejného důvodu jsme použili i originální technologické řešení,“ uvedl Martin Borovka, generální ředitel společnosti Stavby silnic a železnic, a. s.

SSŽ zahájila celý projekt již v červnu 2007 výrobou vlastního ocelového mostu v mostárně ve Vítkovicích. Následovala postupná demolice původní železobetonové konstrukce mostu. Původní nosníky byly odděleny a přesunuty na pražské předpolí mostu, kde byly dále děleny na menší části a odváženy na do recyklačního centra. Pro urychlení výstavby, především z důvodu co možná největšího zkrácení délky uzavírky mostu, byl nový most vyroben z 18 kusů, které byly na pražském předpolí zkompletovány. Zkompletována byla vždy polovina mostu a tato hotová polovina byla nasunuta na své místo nad korytem Labe. K demolici i následnému usazení nového mostu byly použity dva super těžké jeřáby, které patří k největším v ČR. Nad středním pilířem je v obou směrech instalován moderní radarový odražeč pro zvýšení bezpečnosti lodního provozu, který dosud zajišťovaly pouze bóje. V rámci celé rekonstrukce mostu byl upraven i zbytek kamenné krajní opěry řetězového mostu se sochou sv. Jana Nepomuckého. 

Most byl otevřen pro pěší, cyklisty i automobilovou dopravu. Vzhledem k opravě inundačního mostu je však zneprůjezdněna návazná silnice na pražské straně mostu. Chodci a cyklisté se na druhou stranu Labe dostanou bez jakýchkoli komplikací.

Zdroj: Stavby silnic a železnic