Ideální kanceláře?

Ideální kanceláře?

Jak by měly vypadat kanceláře, které by podpořily kreativitu a výkonnost? Jak by si pracovní prostředí představovali zaměstnanci? Jejich názory zjišťoval průzkum společností Jones Lang LaSalle a Skanska v loňské anketě. Výsledky zároveň naznačují, jak dobré pracovní podmínky pomáhají společnostem v boji o talenty.

Při zvažování pracovní nabídky zaměstnanci stále častěji upřednostňují společnosti, které nabízejí atraktivní kanceláře v příjemných lokalitách. Vyplývá to z nedávného průzkumu, do něhož bylo zapojeno více než 1400 zaměstnanců firem působících v segmentu sdílených podnikových služeb. „Jde o dynamicky rostoucí segment českého trhu, kde jsou na zaměstnance kladeny poměrně vysoké nároky, ať již jde o expertní znalosti nebo schopnosti hovořit cizími jazyky. Vzhledem k 20% meziročnímu tempu růstu celého segmentu firmy vnímají v oblasti lidských zdrojů konkurenci a rostoucí boj o talenty, a proto je pro ně názor zaměstnanců důležitý při vytváření pracoviště, které je přívětivé, produktivní a podporuje výkon,“ uvedl Ota Kulhánek, prezident asociace ABSL, která sdružuje firmy působící ve sdílených podnikových službách. Jaké jsou tedy skutečné preference zaměstnanců?

Lokalita kanceláří a doba dojíždění

42 % respondentů z Prahy obvykle stráví cestou do kanceláře 21–40 minut. Drtivá většina (92 %) žije v dojezdové vzdálenosti pod 60 minut. Zajímavé je, že 42 % pracovníků zdůraznilo, že maximální doba, kterou jsou ochotni strávit cestou do práce, je právě 21 až 40 minut. Dalších 44 % účastníků průzkumu připouští, že je ochotno cestovat až 60 minut.

V dalších velkých českých městech byla u doby dojíždění nejčastější odpovědí (51 % případů) rovněž varianta 21–40 minut, 73 % dotazovaných přitom žije ve vzdálenosti do 40 minut od místa zaměstnání. Necelá polovina (48 %) zaměstnanců z regionů je ochotná věnovat dojíždění do práce 21 až 40 minut, dalších 40 % však až 60 minut. Přestože jsou účastníci průzkumu ochotni strávit cestou do práce relativně dlouhou dobu, přílišná délka této cesty je pro polovinu z nich (49 %) jedním z nejdůležitějších negativních faktorů.

40 % respondentů by ocenilo, kdyby jejich kancelář byla v centru města, a to především kvůli jeho zázemí a službám. Více než polovina (53 %) však uvedla, že lokalita (centrum města vs. ostatní oblasti) je při rozhodování o přijetí pracovní nabídky méně důležitá než právě vzdálenost od místa bydliště, pokud je zde dobrá dostupnost veřejnou dopravou. Z průzkumu dále vyplynulo, že dvě třetiny lidí (67 %) je ochotných dojít ze zastávky metra nebo tramvaje dalších až 10 minut pěšky, aby se dostali do práce. 21 % respondentů však zdůraznilo, že taková procházka by měla být příjemná.
„S využitím dnešních nástrojů geo­grafických informačních systémů (GIS) dokážeme firmám pomoci najít optimální umístění pro jejich kanceláře. Na základě klientem poskytnutých adres zaměstnanců v GPS formátu můžeme vytipovat budovy, které jsou pro jeho zaměstnance co do dostupnosti nejvýhodnější. To je zvláště důležité, protože přestěhování sídla společnosti může být pro zaměstnance nepříjemné. Pokud se podíváme na jednotlivé hodnotící faktory, je to právě lokace kanceláří, kterou 52 % respondentů po přestěhování hodnotilo jako horší či alespoň bez zlepšení. Přestěhování ale přispělo ke zlepšení takových aspektů, jako je celkový komfort práce nebo dostupnost relaxačních a společenských zón,“ vysvětluje Blanka Vačková, vedoucí výzkumu v Jones Lang LaSalle.

Způsob dopravy

Nejčastějším způsobem dopravy je pro dotazované zaměstnance městská hromadná doprava. Následuje auto a až na třetím místě je pěší chůze. Průzkum tedy potvrzuje skutečnost, že jedním z hlavních faktorů úspěšných kancelářských budov v Praze je blízkost metra nebo tramvaje, v ostatních městech pak tramvaje či autobusu.

Dojíždění autem je pro zaměstnance v České republice méně obvyklé, denně se tímto způsobem do práce dopravuje pouhých 23 % respondentů. Do značné míry je to způsobeno dobře rozvinutou a efektivní veřejnou dopravou. Přesto by 44 % dotazovaných ocenilo možnost bezplatného parkování v nejbližším okolí kanceláře.

Kopcovitý profil Prahy, stejně jako nedostatek cyklostezek a vhodných parkovacích míst pro kola cyklistice jako způsobu dopravy do práce nepřeje. Pouze 2 % dotazovaných pravidelně jezdí do práce na kole. Více než třetina respondentů by přesto uvítala více stojanů na kola a šatny se sprchami.

Od partnerů ASB

Bezplatné Wi-Fi, jídelny a obchod s potravinami

„Dalším ceněným atributem vybavení kancelářských budov je bezplatná Wi-Fi v celé budově i v jejím nejbližším okolí. Je pravděpodobné, že v blízké budoucnosti půjde o běžný standard. Náklady na zřízení Wi-Fi sítě přitom nejsou nijak vysoké, ocení ji však většina zaměstnanců (69 %) bez ohledu na věk,“ říká Petr Kareš, vedoucí oddělení pro zastupování nájemníků v JLL.
Zaměstnanci ze segmentu sdílených podnikových služeb (BPO/SSC) by také chtěli, aby v jejich kancelářské budově či jejím nejbližším okolí byla například kantýna, restaurace, obchod s potravinami či kavárna. Všechny tyto možnosti by podle nich zvýšily komfort a pohodlí pracoviště.

„Jako developera nás těší trend, kdy zaměstnavatelé využívají kanceláře jako nástroj k motivaci a spokojenosti zaměstnanců. Tím, že vytváříme inspirativní pracovní prostředí, můžeme pomoci zaměstnavatelům vyhrát válku o talenty,“ říká Marie Passburg, ředitelka společnosti Skanska Property Czech Republic.

„Z průzkumu společností JLL a Skanska vyplývá, že na konkurenčním trhu práce mají v souboji o talenty šanci uspět spíše ty firmy, které působí v dobře vybraných lokalitách a mají připravený plán rozvoje pracoviště i samotných talentů,“ uvedl na závěr Ota Kulhánek.

O průzkumu

Základem pro tuto analýzu byl podrobný on-line průzkum, který získal více než 1400 odpovědí od zaměstnanců z center sdílených podnikových služeb. Většina shromážděných reakcí přišla ze čtyř velkých měst, jmenovitě z Prahy, Brna, Ostravy a Plzně. Kde to bylo nutné, rozdělili jsme výsledky pro zobrazení rozdílů a podobností mezi hlavním městem a regionem. Tento průzkum je jedním z prvních a největších průzkumů svého druhu v České republice.

TEXT: Lenka Šimková
Ilustrační foto: Penta Investments