Zástavba by měla mít blokovou strukturu.

V Praze 6 má vzniknout nová čtvrť

Na místě stávajícího skladového areálu Westpoint v Praze 6 plánuje postavit největší český rezidenční stavitel Central Group městskou čtvrt se zhruba 2.200 byty. Vedle toho zde investor postaví pro městskou část čtyři mateřské školky a městské části zdarma převede plně zainvestovaný pozemek pro výstavbu velké spádové základní školy.

V lokalitě vznikne v parterech domů také mnoho obchodů, služeb, restaurací a kaváren. Bude zde vytvořen i velký veřejný prostor s centrálním náměstím, na ploše kolem 40.000 m2 vznikne nová zeleň. Autorem urbanistického řešení lokality je renomovaný architekt Jakub Cigler. Celkové investiční náklady jsou odhadovány na 13 miliard korun a stavět by se mohlo začít už v roce 2023.

Lokalita na pomezí Liboce aRuzyně se má proměnit na rezidenční čtvrť.
Lokalita na pomezí Liboce a Ruzyně se má proměnit na rezidenční čtvrť. |

Nyní je na tomto pozemku o velikosti 155.000 m2 na pomezí Liboce a Ruzyně velký a uzavřený skladový areál s intenzivní kamionovou dopravou. Sklady a kanceláře na tomto místě bude investor pronajímat ještě minimálně do poloviny roku 2023. Do té doby by už mohla doběhnout změna územního plánu, která zde umožní výstavbu bytů, a také by už možná mohlo být vyřízeno stavební povolení na novou výstavbu.

Developer se dohodnul s městskou částí na poskytnutí rozsáhlého příspěvku, ale s magistrátem je ještě třeba dořešit finance potřebné na výstavbu velké spádové základní školy s rozsáhlým sportovištěm pro zhruba 680 žáků. Podle připraveného memoranda o spolupráci mezi městskou částí a investorem zde Central Group postaví a zdarma převede městské části čtyři mateřské školky pro zhruba 200 dětí v celkové hodnotě kolem 100 milionů korun.

Součástí nové čtvrti by měla být také škola.
Součástí nové čtvrti by měla být také škola. |

Investor má také bezplatně převést na městskou část rozsáhlý pozemek pro velkou spádovou základní školu a velké sportoviště (včetně projektu školy a vyřízeného stavebního povolení) a také další pozemek potřebný pro vedení tramvajové a vlakové trati. Vlastní stavba školy by už ale měla být úkolem veřejné správy, protože na DPH a dalších daních stát získá z tohoto projektu kolem 2,2 miliardy korun (zhruba milion korun za každý byt). Při financování spádové základní školy s velkým sportovištěm v této lokalitě by měl hrát zásadní roli pražský magistrát.

Nová výstavba v této lokalitě je koncipována v klasické městské blokové struktuře. Nové stavby budou vysoké 4 až 6 podlaží a v lokálních dominantách pak maximálně 8 podlaží. Konečnou podobu nové čtvrti určí velký architektonicky workshop, který do návrhu staveb zapojí pro dosažení velké pestrosti lokality více různých architektonických ateliérů.

TEXT: RED
FOTO: CENTRAL GROUP