Nakladove nadrazi 3

Nákladové nádraží Žižkov: Praha dokončuje smlouvy s developery

Developerské firmy, které plánují stavět v pražském areálu Nákladového nádraží Žižkov (NNŽ), přispějí na základě připravovaných smluv s městem na rozvoj veřejné infrastruktury zhruba 1,55 miliardy korun. Na tiskové konferenci k výstavě o budoucnosti areálu to řekl primátorův náměstek Petr Hlaváček. Na NNŽ plánují stavět například firmy Central Group, Penta Real Estate, Sekyra Group nebo Finep.

Smlouvy s investory se podle Hlaváčka nyní dokončují a měly by být schváleny začátkem příštího roku. Následně bude městské zastupitelstvo schvalovat změnu územního plánu, která se s přestávkami připravuje od roku 2009 a která je pro většinu výstavby nezbytná. Podle urbanistické studie by v nové čtvrti mělo v horizontu 20 let vzniknout až 11.000 nových bytů pro 23.000 obyvatel.

Smlouvy s developery budu podle Hlaváčka zahrnovat přímé finanční kontribuce zhruba 852,3 milionu korun. Z toho 150 milionů dostane Praha 3 na rekonstrukci nyní prázdné základní školy na Havlíčkově náměstí a 702,3 milionu půjde magistrátu na rozvoj dostupného bydlení a na stavbu nové základní školy. Dalších zhruba 702,8 milionu investují podle náměstka sami developeři, a to formou přenechání pozemků pro základní školu, vybudování náměstí a parků a výstavby školek pro 650 žáků.

Pilotní projekt nové metodiky

„Nákladové nádraží Žižkov je prvním velkým brownfieldem, kde bude aplikována nová pražská Metodika spolupodílu investorů, která určuje jasná a transparentní pravidla spolupráce města a developerů. Soukromí investoři tak poskytnou prostředky na výstavbu jedné velké základní školy, zrealizují řadu mateřských škol, několik parků a vybudují část městských tříd. To vše v celkové hodnotě přes 1,5 miliardy korun. Část peněz bude věnována i na rozvoj dostupného bydlení. Cílem je, aby tato nová čtvrť nebyla pro stávající obyvatele zátěží, ale přínosem,“ dodává Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Parková čtvrť – Central Group a.s
Parková čtvrť – Central Group a.s |

Prvních několik domovních bloků firmy Central Group u Basilejského náměstí se už začalo stavět, pro zbytek výstavby je nutné schválit změnu územního plánu. Teprve poté mohou podle Hlaváčka investoři žádat o územní rozhodnutí a stavební povolení pro jednotlivé projekty. „Od změny územního plánu to bude trvat pět až šest let,“ řekl. Pokud vše půjde dobře, nová čtvrť by podle něj mohla stát za 15 až 20 let.

Město zároveň v oblasti plánuje vlastní investice, nejvýznamnější je stavba nové dvouproudé spojky napojující novou čtvrť na budoucí městský okruh na Jarově a paralelně vedoucí tramvajová trať. Zároveň město jedná o využití funkcionalistické budovy nádraží, kde by mělo vzniknout kulturní centrum a sídlo Národního filmového archivu. Budovu vlastní České dráhy, původně mělo nádraží ustoupit výstavbě, po tlaku aktivistů z demolice sešlo a od roku 2013 je kulturní památkou.

Nagano Park – Geosan Development s.r.o
Nagano Park |

Brownfieldům svitla naděje

„Revitalizace brownfieldů je pro Prahu klíčová. Nákladové nádraží skýtá velký potenciál nové obytné čtvrti. Kromě tisíců nových bytů zde vznikne řada parků, pěší promenáda, a díky novému využití historické budovy i kulturní centrum,“ komentuje lokalitu Petr Hlaváček, I. náměstek primátora pro územní rozvoj.

Lidé mohou do 19. prosince navštívit výstavu o budoucnosti NNŽ v Centru architektury a městského plánování (CAMP) v sídle Institutu plánování a rozvoje vedle Emauzského kláštera v Praze 2.

Obytná čtvrť Jarov Sever – Amádeus Real a.s
Obytná čtvrť Jarov Sever | Zdroj: Amádeus Real a.s.

Rozvoji brownfieldu dříve bránila stavební uzávěra, kterou vymezil dnes stále platný územní plán z roku 1999. Lokalita se ovšem nyní po 12 letech dočká změn a začne se zde stavět. Zlomový bod nastal letos, kdy IPR představil urbanistickou studii, kterou projednal se soukromými investory, politiky a především veřejností.

V budoucnosti by zde měla vzniknout moderní městská čtvrť nabízející až 11 000 nových bytů a domov pro 23 000 lidí, 1 170 povrchových parkovacích míst, 600 stromů v nové uliční síti, obchody, základní i mateřské školy a park s pěší promenádou a cyklostezkou ve stopě bývalých železničních kolejí, jehož podoba by měla vzejít z architektonické soutěže.

Nádražní budova bude sloužit jako kulturní centrum

„Za městkou část Praha 3 mohu říci, že máme zájem o rozvoj území kolem nákladového nádraží Žižkov, které již řadu let neplní svou původní funkci. Chceme, aby se území stalo prostupné a zároveň obsahovalo potřebnou veřejnou vybavenost, ať se jedná o školky, školy, parky či sportoviště a stejně tak, aby území mělo zajištěnu dostatečnou dopravní obslužnost, a to jak formou veřejné dopravy, tak dopravy osobní či cyklistické. Dlouhodobě podporujeme rekonstrukci budovy bývalého nákladového nádraží Žižkov na kulturně-společenské centrum, které by tím mělo znovu získat celopražský význam. Nyní mohu říci, že intenzivně probíhají jednání a já věřím, že se je podaří dotáhnout a najdeme potřebnou shodu na úrovni městské části, hlavního města Prahy a stavebníků,“ říká Pavel Dobeš, místostarosta Prahy 3.

Rezidence Nádraží Žižkov – Penta Real Estate s.r.o
Rezidence Nádraží Žižkov | Zdroj: Penta Real Estate s.r.o.

Klíčová je také oprava a přestavba památkově chráněné funkcionalistické budovy nádraží, která byla v roce 2013 prohlášena kulturní památkou a výhledově by se měla proměnit na kulturní centrum. Nový domov by zde měly najít instituce v čele s Národním filmovým archivem (NFA).

Dalšími výraznými veřejnými investicemi jsou vznik nové tramvajové trati, nové uliční propojení k budoucímu městskému okruhu – Jarovská třída, rekonstrukce ulic Jana Želivského a Malešická nebo výstavba dvou základních škol. Největšími soukromými investicemi jsou bytové projekty Parková čtvrť a Žižkov City spolu s dalšími developerskými záměry jako je Rezidence nádraží Žižkov, U Staré cihelny, Nagano Park nebo Obytná čtvrť Jarov.

red