Zelená střecha s betonovým základem

Zelená střecha s betonovým základem

Nové sídlo Krkonošského centra environmentální výchovy ve Vrchlabí vyrůstá jako součást krajiny i jako naučná stezka. Jeho zelená střecha je totiž vyprojektována jako stylizovaný model krkonošské krajiny.

Budova, jejíž maximální část bude pod zemí a která je zajímavá zejména střechou ze zelených rozchodníků, je tvořena z valné většiny monolitickou konstrukcí. Z vnitřní strany pak bude pokryta dřevěnými prvky a vybavená designovým nábytkem z přírodních zdrojů. Z pohledového betonu bude strop s otiskem hrubých prken, který tak bude přírodní dřevo alespoň připomínat. Strop ovšem nebude zajímavý jen „betonovými prkny“, ale z pohledu zevnitř je jakýmsi negativem krkonošského profilu, který střecha kopíruje. A to včetně označení turisticky zajímavých destinací a názvů přírodních útvarů, které budou čitelné zvenku i zevnitř v úžlabích, respektive hřebenech stropních desek.

Celá střecha se skládá ze čtrnácti segmentů, z nichž třináct má tvar trojúhelníku, jeden pak čtyřúhelníku. Vrchní část střechy, tvořená třemi trojúhelníkovými segmenty, má sklon do cca třech stupňů. Druhá část střechy, kterou tvoří zbylých deset segmentů, pak má sklon od osmi do čtyřiapadesáti stupňů.

Bednění pro střechu i strop vyrobili truhláři z dílny na speciální bednění u společnosti Česká Doka. Celkově vyrobili 144 segmentů bednění prolamované střechy. Největší výzvou bylo přání zadavatele mít bednění předmontované a na místo stavby dovezené jako stavebnici. Znamenalo to nejen stovky hodin práce v dílně na zakázkové bednění, ale také přesnou koordinaci výroby a dopravy, aby všechny části jednotlivých taktů byly na stavbě ve správný čas.

Pro dělníky přímo u betonáže pak předmontované bednění znamená značnou úsporu času. I tady ale je občas potřeba pomoc a tehdy Česká Doka vyšle mistra, který jako šéfmontér poradí a pomůže se systémem a případně poradí další finesy a fígle pro systémy Doka. Z těch byly na stavbě použity například podpůrné věže Staxo 100, bednění TOP 50 a samozřejmě už zmiňované bednění vyrobené na zakázku.

Samotná betonáž střechy pak probíhala ve třech prostorových taktech, kdy část střechy byla bedněna oboustranným bedněním a část s menším sklonem pouze se spodní deskou. V rámci celé stavby pak byly ve spolupráci se statikem a technologem pevně vytyčeny pracovní spáry, protože stavba vzhledem ke své složitosti vyžadovala jejich jasné a přesné rozvržení.

Ve finální úpravě pak na betonový skelet přijde parotěsná fólie, zateplovací vrstva, hydroizolační souvrství, separační a ochranná rohož, protiskluzný systém a následně extenzivní zemní substrát a předpěstovaná rohož ze suchomilných rostlin.

Celkový pohled bude opravdu připomínat krkonošské panorama včetně zeleného porostu na vrcholcích. Na první pohled možná jen málokdo bude tušit, že se pod zeleným kopcem skrývá technologicky zajímavá monolitická stavba.

www.doka.cz

–>–>

RubrikyArchitektura