tabor vizualizace skola ondrej teply

V Táboře vyroste nová čtvrť. Autoři ji pojali jako aktivní místo pro setkávání

Nová čtvrť Dvorce se stane domovem přibližně pro dva tisíce obyvatel a nabídne nová pracovní místa. V zástavbě je navržena rozmanitá skladba bytů různých standardů, soukromé i nájemní bydlení.

Město Tábor zorganizovalo urbanistickou soutěž ve formě workshopu na novou obytnou čtvrť Dvorce se třemi jednáními, kde se vedly diskuse o zadání, konceptu a ideálních parametrech pro návrh zástavby a veřejných prostranství. Porota složená ze zástupců města, architektů a přizvaných expertů vybrala z pěti návrhů tým NORMA+SPORADICAL+STEINERMALÍKOVÁ.

Význam workshopu zhodnotil starosta Tábora Štěpán Pavlík: „Urbanistický workshop byl téměř dobrodružnou poutí za hledáním podoby nové zástavby. Jsem rád, že pomyslně zlatou medaili bere řešení, které přinese Táboru jedinečný netuctový nový veřejný prostor a navrhuje způsob uspořádání bydlení hodný 21. století.“

Rozličné formy bydlení

Podle starosty mísí návrh rozličné formy bydlení: od komunitního nájemního či studentského přes koncentrované townhousy spíše intimního bydlení s vlastními zahradami, se sektorem viladomů s lodžiemi po městské bytové domy se širokou škálou typů prostorů.

tabor vizualizace nadrz ondrej teply
Návrh počítá s parkem jako srdcem celé čtvrti. | Zdroj: Ondřej Teplý

Řešení parku se srdcem v podobě vodní hladiny je důmyslnou skládankou zeleně, vody a stezek, kde najde místo i skatepark, psí hřiště a plácky pro sportování i zahradničení. „Důstojné místo zůstane stávajícímu památníku. Těšíme se na postupné kroky přetavení návrhu v realitu. Předpokládáme etapizaci výstavby po dobu 15 let. Věříme, že vznikne čtvrť s jedinečnou identitou, kde se lidé rádi usadí,“ doplnil starosta Štěpán Pavlík

Odkud se ti lidé vezmou?

Cílem vítězného návrhu je vytvoření rovnováhy mezi krajinou a městem, mezi člověkem a přírodou. A to jak v měřítku celého regionu a města, tak z perspektivy každého jednotlivého člověka. Návrh je postavený na třech pilířích udržitelnosti: tedy nejen environmentálním, ale rovnou měrou ekonomickým i sociálním. Jedna z prvních otázek byla: „Kde se ti lidé vezmou?” Tábor se má stát konkurenceschopným městem, přitáhnout obyvatele z celého jihočeského regionu a předpokládá se, že vzhledem k dostupnosti bydlení i z Prahy.

tabor vizualizace pruleh ondrej teply
Čtvrť se stane domovem pro více než dva tisíce lidí. | Zdroj: Ondřej Teplý

„Okouzlili mě místní lidé a jejich aktivity. Výsledkem našich analýz bylo zacílit i na kreativce. Tábor má v tomto směru velkou tradici, z archivů se na nás chrlili Tábořané bruslící, lyžující, stavějící most, tančící, hrající, nestagnující. Dnes zde kulturně výborně fungují festivaly Transforma a Tabook, Táborská setkání, iniciativa Táborské dvorky. Na tuto energii jsme se napojili,” popisuje architektka Jana Moravcová, která vítězným tým vedla.

Demografie byla základním kamenem návrhu, nová čtvrť má být pro všechny: rodiny, mladé páry, seniory, studenty, zaměstnance města, lékaře a zdravotníky. Má být otevřená pro stávající obyvatele v okolí Dvorců, zároveň má přitáhnout svojí skladbou a funkcemi lidi z celého regionu.

Kromě standardní občanské vybavenosti (obchody, restaurace, služby) je zde také navržená mateřská škola, vyšší střední a vysoká škola, spolkový dům pro zájmové aktivity a kulturu. V parku je naplánovaný skleník a komunitní zahrada, také sportoviště a různé druhy odpočinkových zón. A to vše je nakombinováno ekonomicky tak, aby zhodnocením ploch na bydlení byly pokryty náklady na veřejný prostor a konečná bilance byla pro město plusová.

tabor vizualizace ulice ondrej teply
Práci zde nalezne množství lidí. | Zdroj: Ondřej Teplý

 V multioborovém týmu nechyběla ani grafická designérka

Výzvou bylo seskládání a zkoordinování multioborového týmu v tak krátkém čase. Podařilo se jim skloubit potřeby a požadavky různých odvětví do jednotného mnohovrstevnatého celku. Kromě architektů (Norma architekti a Sporadical), kteří tým řídili a stmelovali, a krajinářských architektů (Steiner a Malíková), se uplatnili ekonomové (4ct), humánní geograf (Slavomír Ondoš), odborníci na technickou, dopravní (SINPPS, Jan Božovský) a modrozelenou infrastrukturu (JVPROJEKTVH, Jiří Vítek), grafická designérka z hlediska vizuální identity (Kateřina Koňata Dolejšová) a správnou atmosféru se podařilo vystihnout vizualizacemi Ondřeji Teplému.

tabor vizualizace terasa ondrej teply
Počítá se s rozličným druhem bydlení, soukromým i městským. | Zdroj: Ondřej Teplý

Na soutěž má navázat územní studie, která bude detailněji řešit regulační podmínky v území, dopravní a technickou infrastrukturu, formy zástavby a etapizaci. Územní studie bude městu sloužit jako územně plánovací podklad pro rozhodování v území. Vítězný návrh je k vidění celý květen 2021 v Galerii Na Schodišti nebo na webu soutěže a na stránkách ateliéru Norma architekti.

Architekti: NORMA ARCHITEKTI Jana Moravcová, Tomáš Gelien, Ludmila Haluzíková, Vanda Kotková, SPORADICAL Veronika Sávová
Krajinářští architekti: STEINER A MALÍKOVÁ Pavlína Malíková, Aleš Steiner
Humánní geografie: PriF UK v Bratislavě Slavomír Ondoš
Modrozelená infrastruktura: JVPROJEKTVH Jiří Vítek
Dopravní řešení: SINPPS Jan Božovský
Ekonomie: 4CT Jaroslav Dědič, Kateřina Kovaříková, Angelika Pruchová, Martin Skalický
Vizuální identita: Kateřina Koňata Dolejšová
Vizualizace: Ondřej Teplý
red