Rýsuje se nová podoba oblasti smíchovského nádraží

Rýsuje se nová podoba oblasti smíchovského nádraží

Mrtvá zóna s prázdnými budovami a nefunkčním kolejištěm ustoupí v horizontu několika let moderní městské čtvrti. Výsledky vyzvané architektonické soutěže, kterou připravil investor Smíchov Station Development ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy, přinášejí lepší představu o podobě první etapy výstavby.

Rozvoj území ohraničeného ulicemi Ostrovského, Nádražní, Dobříšská a Radlická přitáhne do vybydlené oblasti několik tisíc lidí. „Jde o projekt celoměstského významu, který má propojit vzdálenější městské čtvrti s nábřežím Vltavy. Součástí bude rovněž nový dopravní terminál při smíchovském nádraží,“ komentuje šéf Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha Jan Šépka, proč Institut plánování a rozvoje hlavního města Prahy plní roli garanta koncepčního a architektonického řešení území.

Podrobnosti projektu s názvem Smíchov City jsou známy již dlouho. Na ploše 21 hektarů vyrostou kancelářské, obchodní a rezidenční budovy. Součástí nové multifunkční čtvrti budou také zelené plochy a síť pěších komunikací. Projekt řadu let brzdila stavební uzávěra. Teprve v polovině loňského roku ukončili čekání na potřebná povolení pražští zastupitelé, když schválili změnu územního plánu potřebnou pro zahájení výstavby.

Stavět se začne v severní části

„Dynamická proměna místa, kde nikdo nechce být, v místo, kde lidé chtějí žít, se musí opřít o skvělou občanskou vybavenost i kvalitní koncepci a architektonické řešení. Pro novou smíchovskou čtvrť bude charakteristické spojení rušného centra s klidem okolní zeleně. Tomu by se měla podřídit tvář celého projektu, která vzejde ze soutěže,“ přibližuje plány developer Luděk Sekyra.
Stavět by se mělo začít v roce 2017. První fáze výstavby se bude týkat severní části území, kde se nová čtvrť napojí na starší zástavbu Smíchova. Na řešení plochy o 35 tisících metrech čtverečních byla na konci září 2014 vypsána architektonická soutěž. Zúčastnilo se jí sedm domácích a pět zahraničních soutěžních týmů.

Uspěly bloky oddělených domů

Z dvanácti účastníků se porota shodla na ocenění kanceláře Kuba & Pilař architekti, která navrhla jednotlivé domovní bloky na principu oddělených domů, jež budou stát na společném suterénu hromadných garáží. Pro větší architektonickou různorodost vítězný tým doporučil, aby se na výsledném projektu podíleli také další autoři.

Projekt Smíchov City od Kuba & Pilař architekti

„Nové rezidenční a administrativní budovy by měly především dotvářet stávající městskou strukturu. Právě participace více architektů napomůže nejlépe se přiblížit schématu tradičního členění původní smíchovské zástavby,“ komentuje kvalitu a důmyslnost vítězného návrhu předseda poroty architekt Boris Redčenkov, který také zastupuje kancelář A69 architekti, jež připravila urbanistickou studii území.

Projekt Smíchov City od Kuba & Pilař architekti

Podle Redčenkova budou bloky domů plně respektovat plánovaný městský bulvár mezi Andělem a smíchovským nádražím, nebudou převyšovat okolní zástavbu a bytové plochy budou na úkor ploch pro administrativu maximalizovány.

Projekt Smíchov City od Kuba & Pilař architekti
Architektonickou soutěž na severní část nové čtvrti uvítalo také vedení městské části Praha 5: „Pro občany je rozvoj Prahy 5 jedním z důležitých témat. Obyvatele trápí zejména nevyužívané oblasti s prázdnými a vybydlenými budovami, které kazí celkový dojem z naší městské části. Proto jsme uvítali, že investor Smíchov Station Development ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy vyhlásil mezinárodní soutěž a renomovaní architekti se zaměřili na oblast smíchovského nádraží. Jsem přesvědčen, že realizace vítězného návrhu oživí tuto lokalitu. S návrhy jednotlivých projektů se budou moci občané brzy seznámit na výstavě umístěné přímo na naší radnici,“ uvedl starosta Prahy 5 Radek Klíma (TOP 09).

Mezi studia, která se tvorbě nové čtvrti mají podílet, porota zařadila pět dalších architektonických týmů. Figurují mezi nimi Haascookzemmrich STUDIO 2050, Chalupa architekti + A. L. T. Architekti, Lábus – AA – Architektonický ateliér, D3A a Projektil architekti.

Projekt Smíchov City od Haascookzemmrich STUDIO 2050

Projekt Smíchov City od Chalupa architekti

Projekt Smíchov City od Lábus – AA – Architektonický ateliér

Projekt Smíchov City od D3A

Projekt Smíchov City od Projektil architekti

Vyzvanou neanonymní architektonickou soutěž SMÍCHOV CITY – SEVER vyhlásil Smíchov Station Development, a.s. ve spolupráci s Institutem plánování a rozvoje hlavního města Prahy.

členové poroty:

Závislí:
Ing. Leoš Anderle, místopředseda představenstva SSD, a.s.
Ing. arch. Boris Redčenkov, A69 architekti
Ing. akad. arch. Jan Šépka, vedoucí Kanceláře projektů a soutěží IPR Praha
Nezávislí:
Ing. arch. Petr Hlaváček, Headhand architekti
Ing. arch. Aleš Burian, Burian-Křivinka architekti
Ing. arch. Michal Fišer, Třiarchitekti
Ing. arch. Tomáš Novotný, Kava

Text a foto: IPR Praha

RubrikyUrbanismus