Kvíz: Rozumíte pojmům městského plánování?

V architektonických diskusích o městech se často skloňují některé termíny, které jsou často převzaty z angličtiny. Vyzkoušejte si, jak dobře byste se dokázali domluvit s městským plánovačem, nebo zda byste se ztratili v překladu.

0%

1. Která definice nejlépe vysvětluje pojem brownfield?

Úprava pozemku iStock.com
Correct! Wrong!

Přestože by to mohl naznačovat anglický název, ve kterém brown znamená hnědou, tedy hnědou odkrytou půdu, brownfield je opakem greenfieldu, tedy stavby na zelené louce. Brownfield je tedy místo, kde již v minulosti něco bylo – ať už to byla továrna, důl nebo prostě jen dnes již nevyužívaná budova.

2. Co je to urban sprawl?

2 iStock.com
Correct! Wrong!

Tohle slovo často zaznívá na přednáškách o českých městech, ale česká města obvykle hustoty zalidnění Hongkongu nebo jiných asijských metropolí nedosahují. Urban sprawl je totiž „rozlézání se“ města do okolí.

3. Které vysvětlení odpovídá pojmu městský tepelný ostrov?

V ulicích města iStock.com
Correct! Wrong!

Městský tepelný ostrov je jev, při kterém zpevněné plochy měst akumulují v létě teplo a vyzařují ho i v noci. To je důvod, proč se v letních měsících v historickém centru pořádně nevyspíte. Pokud to tedy ve vašem případě nesouvisí víc s hlukem z ulice.

4. Jaká opatření z uvedených možností spadají do tzv. modrozelené infrastruktury?

4 iStock.com
Correct! Wrong!

Úkolem modrozelené infrastruktury je zlepšovat klima ve městě, tedy ochlazovat a zvlhčovat vzduch, poskytovat stín, zachycovat srážkovou vodu a nabídnout útočiště divoké přírodě.

5. Co je to gentrifikace?

5 iStock.com
Correct! Wrong!

Gentrifikace je kolonizace bohatšími. V gentrifikovaných čtvrtích se začnou vylupovat nejrůznější kavárny, restaurace a butiky, ale pomalu začínají mizet servisy kol, opravny obuvi nebo železářství.

6. Poměrně často se používá pojem walkability. Jak byste tento termín popsal/a?

Veřejný prostor iStock.com
Correct! Wrong!

Je to jedna ze základních charakteristik příjemného města krátkých vzdáleností. Přítomnost chodců v ulicích navíc podporuje i drobné obchody a místní podnikatele.

7. Která definice nejlépe popisuje pojem městská matrix?

Urbanistický plán iStock.com
Correct! Wrong!

Městská matrix je způsob uspořádání zastavěných a nezastavěných, soukromých a veřejných prostor ve městě, týká se tedy prvků na povrchu vnímaných chodci.

8. V souvislosti s klimatickou změnou se často mluví o mitigačních a adaptačních opatřeních. Jaký je mezi nimi rozdíl?

Klimatická změna iStock.com
Correct! Wrong!

Oba druhy opatření řeší zejména negativní vlivy klimatické změny, rozdíl je v přístupu. Mitigační opatření klimatickou změnu zmírňují či zpomalují, adaptační opatření zvyšují naši schopnost se s ní vyrovnat.

Od partnerů ASB

9. V územním plánování dlouho vládly ideje tzv. Athénské charty z roku 1933. Která možnost je nejlépe vystihuje?

9 iStock.com
Correct! Wrong!

Pro moderní architekturu podle Athénské charty je historická architektura naprosto nevhodná pro potřeby moderního člověka. Stejně tak uspořádání měst mělo být zcela změněno na základě logických pravidel a snahy o funkční čistotu jednotlivých čtvrtí.

10. I v architektuře se často skloňuje pojem udržitelnost. Co jsou její tři základní pilíře?

10 iStock.com
Correct! Wrong!

Udržitelnost má tři pilíře – sociální, ekonomický a environmentální. Pro dlouhodobě stabilní existenci lidstva na planetě je potřebná jejich rovnováha.

Kvíz o městském plánování
S architekty byste se moc nedomluvil/-a.

Neklesejte na mysli, oni ty pojmy stejně používají, jen aby vypadali chytřeji, když mluví o logických, selským rozumem pochopitelných věcech.
Není to špatné.

HODNOCENI36

Asi trochu víte, co by mělo být cílem městského plánování, ale černý rolák, výrazné brýle a architektonický slovník si kvůli tomu pořizovat nebudete.
Dobrá práce.

V debatě byste se neztratili. Zejména proto, že až před vámi nějaký architekt povede monolog o tom, jak by mělo vypadat město, očekává od vás jen, že budete ve správných okamžicích kývat.
Skvěle!

Vážený architekte/architektko, přestaňte si dělat kvízy na internetu a jděte navrhnout udržitelné město!
RubrikyUrbanismus