asb-portal.cz - Odborný portál pro profesionály v oblasti stavebnictví
Partneři kategorie

Pasivní domy stále s otazníky

06.03.2014

Ekologické, zdravé, úsporné, drahé, nerentabilní či omezující tvůrčí svobodu architektů? Všechna tato označení se v souvislosti s pasivními domy objevují. Stejně tomu je vždy, když se lidé seznamují s nějakou novinkou. Pasivní domy sice už dlouho novinkou nejsou, přesto i u stavební veřejnosti tato konstrukce dosud vyvolává polemiky.

Pokud bychom měli charakterizovat pasivní dům, pak obecně jde o stavbu, která při splnění přísných kritérií poskytuje svému uživateli energetické úspory a vysokou kvalitu vnitřního prostředí. Číselně lze jeho vlastnosti vyjádřit například potřebou tepla na vytápění, která nesmí přesáhnout 15 kWh na metr čtvereční obytné plochy za rok.


Tento požadavek pochopitelně ovlivňuje celý návrh objektu, a tak jednou z polemik je architektura pasivních domů. Určitá skupina architektů i projektantů zastává názor, že pasivní domy jsou pouhými kostkami bez fantazie, a proto je odmítá.

Jenže architektura objektu by neměla být nadřazena jeho funkčnosti. Naopak, technické i pohledové řešení by se mělo vhodně doplňovat a výsledkem by měla po všech stránkách optimální konstrukce.

Mezi kritizované koncepty pasivního domu patří také řízené větrání s rekuperací tepla. Rekuperační jednotka je vnímána jako drahá a složitá technika, na které je uživatel závislý. Přitom jde o jednoduchý princip předávání tepla mezi teplým vnitřním a chladným venkovním vzduchem, který je důležitý v topné sezóně, kdy běžným větráním dochází k velkým tepelným ztrátám. Přes letní sezónu prakticky není zapotřebí.

Velkým omylem by ale bylo si myslet, že rekuperace slouží k úspornému vytápění. Její největší přínos je ve vytváření zdravotně nezávadného prostředí, ne v úspoře energie na vytápění. Jaký je dopad na životní prostředí a na uživatele samotné, to jsou tedy hlavní otázky, které je třeba si klást při úvahách o úsporném bydlení.

V případě pasivních domů se zdá, že jejich hlavní přínos spočívá spíše v kvalitě vnitřního prostředí, nežli v neustále připomínaných úsporách a z nich plynoucí ekonomické výhodnosti, která je vždy diskutabilní. Až budoucnost ukáže, jestli sázka na rekuperační jednotku byla správnou odpovědí na náš energeticky náročný způsob života.

Foto a text: uca

Komentáře

Prepíšte text z obrázku do poľa. Ak nedokážete text rozoznať, kliknite na obrázok.
Milan Zajíček
Při vyslechnutí pojmů "pasívní, nízkoenergetický,nulový" RD mne jímají hrůzy a mrákoty. U pojmu "Blower door test" polykám nasucho a začínám se dusit. Dovoluji si upozornit na famózní knihu Ilony Borské o Dr.Hamzovi "Kdo zachránil jeden život...." Majitelé RD si mohou zodpovědět sami otázku, kolikrát ročně se věnují čištění a servisu těchto TZB ? Ani já nemám za domem DA nebo mohutnou UPS, Malá mi max. pomůže při výpadku el.sítě ochladit kotel na dřevoplyn a zajistí 20min. napájet oběhová čerpadla OT, Já upřednostňuji pojem "aktivní" dům. Tedy dům, který je v nákladech provozu téměř vyrovnaný. Obvodový plášť a střešní konstrukce správně difuzně volená. Na střeše solární kolektory pro přípravu TUV a malá aplikace grid-off FV panelů pro zajištění nouzového osvětlení po dobu výpadku el.sítě distribuce. Otopný systém se záložním-provizorním druhým mediem. Odpadní jímka jako sedimentace a návazná kořenovka pro počet lidiček v domě (legrační zkratka EO ). Vyčištěnou vodu použít pro trávník, případně okrasnou zahradu. "Dešťovku" na produkční zahradu. Práce architekta je nepominutelná ale trvám na tom, že musí řídit tým specialistů, řešit a koordinovat projekt stavby RD komplexně. Vyjde to laciněji, než majitelem následně realizované přílepky. P.S. Nemluvím k průmyslovým stavbám, tam jde o jiné intence.
Odpovědět | 08.03.2014, 19:18
ing. Rybár Jaromír
Je odpuštěno všem, kteří se neorientují.... Sympatické na tom je, ťe p. Zajíček po získání hlubších znalostí , by byl bezpochyb propagátorem EPD , zdravého bydlení -šetrného k přírodě.
Odpovědět | 07.05.2014, 19:59
Ing. arch. David Vasicek
...hodně zaujatý, omezenecký pohled. Zajímala by mě zkušenost autora článku s pasivními domy. Tak se mi zdá, ze přejímá predsudkové názory z internetu od lidí, kteří ve skutečnosti nemají žádné zkušenosti. omlouvám se,ale dle mého soudu na asb-portál hodně slabý článek.
Odpovědět | 08.03.2014, 06:43
uca
Zkušenosti uvedené v článku jsou výsledkem mnoha rozhovorů s příznivci i odpůrci tohoto způsobu stavění. Shrnuto na velmi omezeném prostoru je článek především námětem k zamyšlení nad stavěním pasivních/nízkoenergetických domů. Aby při nich vítězila všestranná racionální úvaha, a ne pouhé sledování módních trendů. (uca)
Odpovědět | 10.03.2014, 19:07

Další z Jaga Media