Klasická stavba v moderním hávu

Klasická stavba v moderním hávu

Projekt polyfunkčního objektu ve slovenském Púchově je pěkným příkladem toho, jak se dá ze staré, klasické stavby vyčarovat moderní objekt. Z rodinného domu, který již nevyhovoval požadavkům majitelů, vznikl jeho rekonstrukcí, která zahrnovala i nadstavbu, moderní a plnohodnotný polyfunkční objekt obohacen o prostory s variabilním využitím.

Klasický rodinný dům se přestavbou a nástavbou s přidáním jednoho podlaží změnil v moderní stavbu s plochou střechou. Díky využití kvalitních materiálů a zajímavému dispozičnímu řešení se kromě primární funkce bydlení přidružila i možnost obohatit projekt o prostory pro kanceláře, případně kavárnu či obchod.

Přízemí objektu plní funkci obchodu a služeb. Vznikla zde pronajímatelná plocha se zázemím, vhodná pro tyto účely. Dispozice druhého nadzemního podlaží je tvořena variabilně, může plnit funkci bydlení, vytvoření dvou bytových jednotek nebo funkci administrativy, vytvoření kanceláří se zasedací místností. Třetí nadzemní podlaží se skládá ze dvou bytových jednotek. Fasáda objektu je zhotovena z dřevoplastového obkladu a barevných akcentů z klasické omítky bílé a šedé barvy. Součástí návrhu byl i druhý samostatný objekt, a to čtyřpodlažní bytový dům navržený v souladu s architekturou polyfunkčního objektu.

Dispoziční rozložení a celé řešení projektu si žádalo využití stavebních materiálů, které jsou praktické a zároveň splňují nároky polyfunkčního objektu, tedy zachování soukromí a pohodlí pro nájemníky bytů a plnohodnotný prostor pro pracovníky, kteří pobývají v prostorách kanceláří. Stejně důležité bylo navrhnout spodní část budovy s prostorem sloužícím pro podnikání nebo služby.

Největším lákadlem pro budoucí majitele a také zajímavým architektonickým prvkem jsou rohové balkony, které jsou z vnitřní strany celé prosklené.

Návrh celého objektu vychází z tvaru kostky, která je z tepelnětechnického hlediska jedna z nejideálnějších ploch. Architektonicky byla ozvláštněna výklenky na fasádě a rohovými balkony, které zabraňují fádnosti celé stavby a dávají jí originální výraz.

Technické parametry stavby

Při výstavbě byly použity tvárnice Ytong a to v obvodových stěnách i příčkách. Pro zajištění akustických parametrů byly použity vápenopískové tvárnice Silka, které splňují nejvyšší požadavky na únosnost a protihlukovou ochranu staveb. Proto jsou vhodné zejména pro vícepodlažní občanské, rezidenční nebo administrativní stavby s vysokými požadavky na akustické klima, takže i v této polyfunkční budově.

Stropy jsou zhotoveny ze železobetonu a na zateplení byla použita minerální vlna.

Zastavěná plocha objektu: 219,04 m2
Užitková plocha objektu: 557,86 m2
Užitková plocha 1. NP: 186,89 m2
Užitková plocha 2. NP: 186,96 m2
Užitková plocha 3. NP: 184,01 m2
Počet bytových jednotek: 2 až 4
Výška hřebene: 10,54 m
Zdroj tepla: plynový kotel

 

Návrhu a realizaci projektu se věnoval Ing. Tomáš Hulák z architektonického ateliéru TarcH, kterému jsme položili pár otázek ohledně projektu.

Jaká byla největší výzva při řešení rekonstrukce a nadstavby?

Největší výzvou bylo skloubení náročných požadavků investora a limity definované pozemkem a zejména původním objektem. Výzvou také bylo dispozičně vyřešit objekt co nejvíc variabilně, jelikož každé podlaží mělo plnit jinou funkci, která může být během užívání stavby vícekrát změněna.

Jaké materiály byly použity pro stavbu?

Nosný systém objektu je tvořen kombinací pórobetonových tvárnic Ytong a vápenopískových tvárnic Silka, které svými vlastnostmi splňují akustické požadavky na mezibytové stěny. Průčelí budovy je zatepleno minerální izolací. Povrchová úprava fasády byla navržena jako provětrávaná fasáda s dřevoplastovým obkladem, ale během výstavby musel být typ fasády změněn na fasádní omítku. Plochá střecha je vyrobena z EPS polystyrenu a PVC střešní fólie.
Zajímavým prvkem jsou výklenky na fasádě, které jsou tvořeny kombinací ocelových prvků, železobetonových konzol a vyložených tvárnic Ytong v závislosti na velikosti řešeného výklenku. Tyto prvky přinášejí kromě funkce i jedinečný vzhled objektu.

Polyfunkční objekty jsou z pohledu komfortu možná náročnější na požadavky jednotlivých nájemců. Jak jste se v tomto projektu „poprali“ s akustikou, zateplením a podobně?

Je pravdou, že návrh polyfunkce je komplikovanější než návrh objektu s jednostranným využitím. Nejkomplikovanější je poprat se s potřebnou variabilitou prostoru, např. v přízemí je prostor pro obchod a služby řešen jako otevřená dispozice se zázemím, kterou je možné během užívání stavby rozdělit na tři samostatné prostory se samostatným vstupem a vlastním zázemím, což bylo docíleno promyšleným umístěním inženýrských sítí. I druhé patro je řešeno tak, aby bylo možné během užívání stavby obměnit dispozici kancelářských prostor, případně je změnit na bytové jednotky, čehož jsme docílili zvolením vhodného nosného systému.

Od partnerů ASB

Co je při takové radikální změně podle vás nejpodstatnější?

Zaprvé je třeba objektivně zhodnotit, zda je vhodné a možné původní objekt v takové míře přestavět. Kromě toho je nutné při každé rekonstrukci posoudit zachování stávajících konstrukcí a jejich stav s ohledem na statiku, stavební fyziku i ekonomiku.

Jak funguje stavba v reálu? Plní svou funkci ve všech rozšířených oblastech tak, jak byla navržena?

Velmi mě těší, že stavba plní svůj účel v každé jedné oblasti přesně tak, jak bylo uvažováno v návrhu, tedy v přízemí se nachází prodejna, v prvním patře jsou kancelářské prostory a ve druhém bytové jednotky.

 

Ing. Zuzana Mittelmann

ZDROJ: PR článek společnosti Xella CZ, s.r.o.