Rodinný dům z architektonického studia caraa.cz
Galerie(10)

Rodinný dům z architektonického studia caraa.cz

Dům, místo k bydlení, není jen prostorem uvnitř; velký význam má okolní prostředí. Jak vypadají cesty, které vedou k domovu? Jak je dům zasazen do krajiny? Jak příroda a slunce pronikají dovnitř domu? Rodinný dům v chráněné krajinné oblasti Třeboňsko autorů Martiny Buřičové a Štěpána Kubíčka z architektonického studia Caraa.cz je navržen citlivě v souladu s přírodní krajinou, rozvolněnou zástavbou malé obce i s požadavky na komfortní bydlení. V soutěži Porotherm dům 2008 zaujal svým šetrným vztahem k okolí i nečekaně velkoryse řešeným interiérem a získal Zvláštní cenu vydavatelství Jaga Media.

Požadavek klientů byl jednoduchý: vybudovat domov. Domovem měl být dům, který by respektoval výjimečnost okolní, panensky čisté přírody, urbanismus jihočeské vesnice a zároveň byl velkorysou současnou architekturou s maximálním obytným komfortem. Naplnit tyto požadavky se autorská dvojice rozhodla návrhem přízemního domu obklopeného zahradou, inspirovaného klasickým typem venkovského stavení.

Za použití nejmodernějších technologických a materiálových prostředků se jim podařilo navrhnout soudobou regionalistickou architekturu respektující přírodní, historické, urbanistické, architektonické a sociální souvislosti. Navíc vzhledem k situovanosti domu na území Chráněné krajinné oblasti Třeboňsko musela být splněna specifická obecná regulativa pro výstavbu a přestavbu v této oblasti.

Překvapivé vjemy
Protikladem k jednoduché, téměř asketické podobě exteriéru je rozlehlý členitý prostor, který poskytuje překvapivé prostorové vjemy při zachování intimity obytného prostředí. Vertikální krbové těleso je kompozičně vyváženo schodištěm a horizontální ocelovou lávkou pod střechou. Vnitřním prostorem pomalu krouží dva sluneční kruhy dopadající střešními okny v závislosti na denní době. Ranní a večerní atmosféra obytného prostoru se tak zásadně liší. Propojení domu se zahradou a okolní přírodou je úplné. Dům se tak stává domovem poskytujícím klid a harmonii s přírodními cykly a během života.

Kompozice
Kompozičně se celý objekt skládá z několika částí. Přízemní, částečně podsklepený objekt se šikmou střechou doplňuje nízké křídlo se vstupem, garážemi a zimní zahradou. Hlavní podélná horizontální hmota s římsou tvarově odpovídá historickým vesnickým objektům. Také zdivo omítnuté bílým nátěrem a členěné okenními otvory navazuje na tradiční venkovský dům. Šikmá střecha s taškovou skládanou krytinou má sklon 45° a je doplněna třemi vertikálními vikýři a dvěma kruhovými střešními okny. Vstupní křídlo garáže a zimní zahrady je zastřešeno plochou střechou, na které jsou osazeny solární panely. Pod křížením obou kompozičních elementů je podsklepená část objektu. Kompozice je doplněna venkovní dřevěnou terasou na úrovni terénu a venkovním bazénem.

Dominantním tvarem objektu zastřešeného šikmou střechou je obdélník. Severní část tohoto hlavního křídla se využívá jako knihovna a pracovna, je podsklepená a má vybudované podkroví s trojúhelníkovým profilem. Střední část je otevřená až do podkroví a tvoří velkorysý obytný prostor s lávkou propojující dvě úrovně podkroví. Jižní část objektu s ložnicemi se sociálním zázemím je mírně zapuštěna pod úroveň terénu. Podsklepení je vy­užíváno jako další privátní prostor a technologické zázemí. Vstupní křídlo s garáží a zimní zahradou má nízkou světlou výšku v návaznosti na římsu hlavního objektu.

Práce i relaxace
Když se řekne komfortní bydlení, mnohým se vybaví představa domu s prostorem pro různorodé činnosti a intimním prostorem pro všechny jeho obyvatele. Architekti Martina Buřičová a Štěpán Kubíček si toho byli dobře vědomi a dům rozčlenili na zóny rodinného života, práce, zábavy, sportu, relaxace i individuálního rozjímání. Jižní koncová část domu je jako stvořená pro odpočinek v podkrovní ložnici rodičů a v přízemních dětských pokojích, prosluněných z jihovýchodu. Střední část poskytuje prostor pro běžné denní činnosti a společný život rodiny.

Jediný velkorysý prostor s množstvím světla spojuje přízemní a podkrovní místnosti: kuchyň, jídelnu, obývací pokoj, galerii, knihovnu, venkovní terasu a zimní zahradu. Severní strana domu nabízí ubytování pro hosty v přízemním pokoji s vlastním sociálním zázemím a podkrovní pracovnu s terasou na garáži. Suterénní prostory jsou efektivně využité pro další privátní prostory, které ještě umocňují komfort a zpříjemňují bydlení. Je zde sauna a fitness, do kterého přichází světlo a vzduch z venkovního proskleného dvorku v anglickém stylu, dále fotokomora a technologické zázemí. Garáž pro dva automobily lze využít také jako dílnu.

Šetrný k přírodě i peněžence
Dům je energeticky úsporný a využívá alternativní zdroje energie – tepelné čerpadlo a solární panely. Podstatnou část energie zabezpečuje činnost tepelného čerpadla: tři termovrty jsou hluboké 85 metrů. Tepelné je spolu s elektrickým přímotopným kotlem zdrojem tepla pro vytápění. Pro efektivnější využívání energie je tepelné čerpadlo vybaveno ekvitermní regulací. Nadřazená regulace tepelného čerpadla je připravena pro přijímání signálu od prostorových termostatů i bazénové regulace. Na základě požadavků jednotlivých topných okruhů řídí chod tepelného čerpadla a elektrokotle. Předehřev vody tepelným čerpadlem je zajištěn v nepřímotopném ohříváku. Dohřev je zajištěn solárním bojlerem doplněným elektrickou topnou vložkou. Sezónní dohřev vody v bazénu zajišťuje bazénový výměník. Systém ústředního podlahového vytápění doplňují nástěnná otopná tělesa.

Solární systém na střeše garáže vyhřívá bazén a ohřívá vodu. Je tvořen soustavou deseti kolektorů, které dodávají teplo pro ohřev vody v bazénu a pro ohřev užitkové vody. Teplo pro bazén je předáváno v bazénovém výměníku, teplo pro ohřev užitkové vody je předáváno topnou spirálou umístěnou ve spodní části solárního zásobníku o objemu 300 litrů.

Obvodové zdivo domu má více než půlmetrovou tloušťku včetně vložené tepelněizolační vrstvy, okna z hliníkových profilů jsou zasklená nadstandardními izolačními skly s fólií Heat Mirror.

Ekologičnost domu nespočívá pouze ve způsobu získávání energie a zacházení s ní, ale také v jeho přímém kontaktu s přírodou a souznění s ní. Architektonické dvojici z pražského ateliéru Caraa.cz se podařilo vytvořit praktický a jednoduchý dům, který umožní majitelům budovat skutečný domov v lůně přírody chráněné krajinné oblasti.


Půdorys 1. NP a 2. NP


Pohledy sever, východ, jih, západ

Novostavba rodinného domu
Místo stavby: Jižní Čechy, CHKO Třeboňsko
Klient: soukromá osoba
Autor: Martina Buřičová, Štěpán Kubíček (Caraa.cz)
Spolupráce: Ondřej Kramoliš, Zuzana Pízová
Generální dodavatel: Lesostavby Třeboň, a. s.
Subdodavatelé:
tepelné čerpadlo, topení – Veskom, s. r. o.
bazén, venkovní terasa – Gryfon, s. r. o.
skleněné výrobky – ATA technik, s. r. o.
osvětlení – Artlite studio, s. r. o.
Zastavěná plocha: 280 m2
Užitná plocha: 378 m2
Obytná plocha: 196 m2
Realizace: 03/2006 – 06/2007
Řešení konkrétních problémů: regulace CHKO Třeboňsko, složité geologické podmínky
Konstrukční řešení, materiály: zděný systém obvodových nosných stěn Porotherm, železobetonové trámečkové stropy, dřevěný krov podpíraný ocelovými vaznicemi, spodní stavba podsklepení monolitická z vodostavebního betonu izolovaná proti tlakové vodě
Zdivo – nosné, obvodové zdivo i příčky: keramické cihelné bloky Porotherm
Střešní krytina: betonové profilované tašky KM Beta
Omítky: vápenocementové strojově zpracované
Okna: hliníkové profily zasklené izolačními skly Heat Mirror
Dveře: vnitřní dveře dřevěné hladké bezfalcové osazené v ocelové kontrazárubni
Podlahy: kamenná dlažba z černého granitu, dřevěné dubové vlysy, epoxidové stěrky
Bazén: železobetonová konstrukce s fó­liovou izolací

Kateřina Kotalová, s využitím autorské zprávy
Foto: Andrea Lhotáková