Rekonstrukce experimentálního domu

Rekonstrukce experimentálního domu

Že koupili architektonický unikát, zjistili majitelé této stavby až několik let poté, co se stala jejich vlastnictvím. A je nutno říci, že dům postavený v 70. letech minulého století podle návrhu architekta Vladimíra Kalivody se tak dostal do nejlepších rukou.

Majitelé architektonickou výjimečnost a exkluzivitu objektu ocenili a přáli si v co nejvyšší míře zachovat jeho původní charakter. Současně však chtěli dům, který by odpovídal jejich potřebám a požadavkům na bydlení. Oslovili proto architektonické studio Kamil Mrva Architects s požadavkem na citlivou a funkční rekonstrukci domu.

Unikátní dům pro předsedu JZD

Dům byl původně navržen pro předsedu zemědělského družstva v Bystřičce. Dokončen byl v roce 1975 rodinou jeho dcery. Vzhledem i konstrukcí se výrazně lišil od staveb tehdejší standardní stavební produkce v místě vzniku i ve srovnání s dobovým stavebnictvím obecně. Odlišoval se i svou propracovaností a rafinovanými detaily. Architekt Vladimír Kalivoda nazval dům experimentálním a skulpturálním, je také další v řadě autorových staveb, v nichž se objevuje zřetelná expresivní modelace hmot, zdůrazněná nosná konstrukce a kde jsou použity rustikální regionální materiály – kámen a dřevo. Základním prvkem konstrukce je nosný ocelový skelet. Dům byl navržen jako několik velkorysých prostorových jednotek, vzájemně posunutých v horizontálním i vertikálním směru. Zmíněné přírodní místní stavební materiály – kámen a dřevo, jsou použity v exteriéru i interiéru, jejich charakter je zdůrazněn bíle omítnutými plochami.

Citlivá renovace s moderními prvky

Při návrhu dispozičního řešení domu pro nové majitele se architekti studia Kamil Mrva Architects snažili respektovat v co nejvyšší míře původní návrh prostorového řešení. Stejně jako dříve, i dnes slouží přízemí a první patro domu jako společenské zóny, ve druhém patře je klidová část s dvěma menšími pokoji a hlavní ložnicí s velkou koupelnou. Pokud to bylo možné, byly v interiérech zachovány původní materiály a ponechán byl i dobový vestavěný nábytek.

Při rekonstrukci byly tyto prvky demontovány, aby mohly projít renovací a poté se opět vrátit na předešlé místo. Pokud bylo třeba některé prvky nahradit novými, byly použity materiály odpovídající původním. Změněny byly pouze podlahoviny – dosavadní koberce nahradilo dřevo, které záměrně mírně kontrastuje s dřevem původních prvků.

Dominantou hlavních obytných prostor v přízemí a v patře jsou krby, v přízemí je organicky tvarovaný a omítnutý, v patře je instalováno pravoúhlé krbové těleso opláštěné měděným plechem. Oba krby s již nevyhovujícím původně otevřeným ohništěm prošly samozřejmě také rekonstrukcí – byly osazeny krbovými vložkami a dnes mohou dále sloužit jako doplňkové vytápění domu.
Funkční a praktické změny se dotkly exteriéru domu. Byly učiněny zásadní úpravy vedoucí ke zlepšení tepelně-technických vlastností obálky, ovšem při co nejvyšším možném zachování původního vzhledu stavby. Namísto již nevyhovujících dřevěných rámů oken jsou nyní instalovány hliníkové, v přízemí byly vybourány nízké parapety, což umožnilo vizuální propojení interiéru a exteriéru.

Od partnerů ASB

Nezbytné zateplení domu bylo provedeno po demontáži původního fasádního dřevěného obkladu, ovšem tloušťky izolací byly navrženy tak, aby nedošlo k narušení subtilních proporcí stěn a desek. Fasádní dřevěné prvky mají nyní výrazně světlejší odstín, než tomu bylo v minulosti. Opravou prošla v exteriéru i dřevěná terasa, která byla položena do stejné výškové úrovně, jako podlaha hlavního obývacího pokoje.

Autor návrhu Vladimír Kalivoda (1927 – 2005) patří mezi nejzajímavější architekty severní Moravy. Studoval u Antonína Kuriala na Fakultě architektury a pozemního stavitelství České vysoké školy technické v Brně. Jeho stavby nesou znaky inspirace meziválečnou avantgardou, on současně vnímal ale i vnější vlivy – a to jak architektury Západu, tak i rodného Valašska, kde od 60. let působil.

Architektonická studie, projekt, realizace 2011
Lokalita: Rožnov pod Radhoštěm, Slezská ulice
Autor původního domu z let 1969–1975: Vladimír Kalivoda
Auto rekonstrukce: Kamil Mrva
Spolupráce: Daniel Holík, Martin Rosa
Technický dozor investora: Lukáš Bargel
Dodavatel: E B – stavební společnost, s. r. o.,

Foto: studio Toast
Text: Dana D. Daňková