Přívětivý dům v zahradě

Přívětivý dům v zahradě

V rozlehlé klidné zahradě, vymezené starou opukovou zdí si nechala mladá rodina postavit bungalov se dvěma ložnicemi a pracovnou. Dům působí v zahradě nenápadně, ale rozhodně ne obyčejně. Je vzdušný a přívětivý, vypadá, jako by zde vyrostl stejně jako stromy, které ho obklopují.

Investoři přizvali ke spolupráci architekta Ondřeje Císlera a to se osvědčilo, neboť vzájemná komunikace a porozumění projektu dozajista prospěly.

„Klienti měli celou řadu konkrétních představ“, souhlasí Ondřej Císler a pokračuje: „ty jsme společně promítali do návrhu, jedním z konkrétních diskutovaných řešení bylo propojení obytného prostoru a zahrady. Pochopili také, že se svému domu musí současně tvůrčím způsobem věnovat i sami, pokud očekávají, že bude výtečný právě pro jejich specifický způsob využití. Ačkoliv máme samozřejmě do určité míry rozdílné pohledy na svět, v základních principech jsme se shodli a dosáhli jsme, myslím, oboustranného porozumění.“

Do vnitřního prostoru zahrady je tedy velkými okny otevřen rozsáhlý obytný prostor, zachovává si však dostatek soukromí, neboť v podstatě není v přímém kontaktu se sousedními domy, což je dáno nejen velikostí pozemku, ale i jeho charakterem. „Byli jsme omezeni pouze standardními stavebními předpisy, což ale nepředstavovalo žádný velký problém“, upřesňuje architekt.

NEPŘEHLÉDNETE

Stvořená k odpočinku: Klasická stodola z moderních materiálů má vlastní saunu

Pozemek je z jedné strany obklopen rostlou zástavbou, protilehlou část ohraničuje rozsáhlá plocha veřejné zeleně. Doprava v místě nehraje významnou roli, i proto bylo možné orientaci domu zvolit zcela libovolně.

V konstrukci je využita ocel, beton a dřevo, skladba obálky domu je difuzně prostupná. Dům je energeticky úsporný – po většinu roku není třeba topit – rekuperuje se teplo unikající větráním, díky tepelné izolaci jsou zužitkovány tepelné zisky z vaření, elektrických spotřebičů a k tepelné pohodě přispívá v neposlední řadě i lidské teplo. Základní tepelné ztráty jsou kompenzovány infra foliemi. Jako doplňkový tepelný zdroj jsou k dispozici litinová kamna na dřevo.

Práce na projektu trvala asi rok, a až na problém s dodavatelskou firmou, která v tomto případě selhala, se nevyskytly během realizace domu žádné zásadní problémy.

„Za výjimečné považuji celkové prostorové řešení a dále obsluhu vnitřních prostor světlem. Vnitřní uspořádání rozvíjí koncept plynoucího prostoru, který se neustále mění a je prostupný napříč dispozicí i vzhledem k prostoru zahrady“, uzavírá architekt.

NEPŘEHLÉDNETE
Venkovská idyla u Blaníku

Projekt: Mikovice – dům v zahradě
Návrh a projekt: Ing. arch. Ondřej Císler
Realizace: 2012 – 2014
Zastavěná plocha: 262 m2 včetně terasy
Čistá užitná plocha: 145 m2
Náklady: cca 5 mil Kč
Spolupráce: Tomáš Oth

Text: Dana D. Daňková
Foto: Ivan Bárta