Vzduchotěsnost obálky
Galerie(3)

Vzduchotěsnost obálky

V případě, že se investor rozhodne pro stavbu pasivního domu, je důležité respektovat základní pravidla návrhu pasivních domů i jejich konstrukčního řešení. Jedním z těchto pravidel je zejména docílit schopnosti obálky nepropouštět vzduch.

Požadované těsnosti je možné velmi snadno dosáhnout i u cihelných staveb systému Porotherm společnosti Wienerberger. Podmínkou je respektování základních pravidel pro provádění. Jako příklad je zmíněna stavba rodinného domu v Praze-Kbelích, kde byly pro stavbu použity cihelné bloky šířky 50 cm plněné minerální vatou Porotherm 50 T Profi. Vzduchotěsností je myšlena schopnost obálky budovy propouštět vzduch. Obvykle se vyjadřuje intenzitou výměny vzduchu při 50 Pa n50 s jednotkou h-1. Limitní hodnoty n50 se nejčastěji uvádějí v závislosti na způsobu větrání a energetické náročnosti budov. ČSN 73 0540-2 udává doporučené hodnoty, které jsou uvedené v tab. 1.

Provedenou zkouškou Blower-door testu, kterým se měří těsnost budovy, byla u zmíněného domu naměřena hodnota n50 dokonce 0,14 h-1, což s velkou rezervou splňuje požadavek pro pasivní domy n50 = 0,6 h-1. Ve skladbě každé obalové konstrukce byla navržena vrstva z vhodného materiálu schopná zajistit vzduchotěsnost v ploše, takzvaná hlavní vzduchotěsnicí vrstva (HVV).

Zkušenosti ukázaly, že pro splnění požadované hodnoty vzduchotěsnosti je nutné zajistit jak správný návrh HVV v rámci projektu, tak také pečlivé provedení v rámci realizace stavby. Podcenění jedné či druhé fáze může vést ke vzniku netěsných míst v obálce budovy a následně k naměření nevyhovující hodnoty. Při stavbě uvedeného rodinného domu byla funkce HVV v ploše obvodové stěny zajištěna hlavně souvislou vrstvou omítky. Povrch běžných druhů omítek je dostatečný, pokud je neporušený, bez trhlin a podobných netěsností.

Kromě plochy konstrukcí bylo nutné řešit některé detaily a návaznosti, které jsou důležité pro zajištění spojité vrstvy HVV i na dalších obalových konstrukcích. Požadovaných hodnot těsnosti obálky je možné dosáhnout i s menší tloušťkou obvodových stěn než v uvedeném případě.

Autor článku: Jiří Dobiáš
Zdroje: (1) NOVÁK, Jiří. Pokyny pro návrh a výstavbu vzduchotěsných budov ve stavebním systému Porotherm. Wienerberger cihlářský průmysl, a. s., 2017, (2) Protokol z měření vzduchotěsnosti a průvzdušnosti

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.