Rekonstrukce do pasivního standardu

Rekonstrukce do pasivního standardu

Domů a bytů staršího data je v České republice mnoho a jejich převážná část spadá dle norem do kategorie „nevyhovující až mimořádně nehospodárné“. Tyto budovy teplo spíše vyzařují, než aby jím šetřily, a tak na většinu z nich čeká v dohledné době komplexní rekonstrukce.

Zkušenosti z novostaveb v pasivním standardu by měly jednoznačně vést k rekonstrukcím zlepšujícím energetické vlastnosti stávajících budov. V zahraničí se v této souvislosti mluví o faktoru 10, tedy o desetinové spotřebě energie po renovaci budov do pasivního standardu. Potřeba tepla na vytápění u starších budov se pohybuje mezi 150 až 250 kWh/(m2a), u objektů postavených po roce 2002 je to mezi 80 až 140 kWh/(m2a). Rekonstruované objekty v pasivním standardu by měly mít spotřebu tepla na vytápění menší než 25 kWh/(m2a). Úspora oproti původnímu stavu by tak měla představovat 80 až 90 %.


Doporučujeme-li stávající objekty rekonstruovat, je třeba upozornit na to, že oproti novostavbám s sebou obvykle přinášejí mnoho nečekaných problémů. Proto je důležité prvotní posouzení, které maximum nepředvídaných situací eliminuje a pomůže při zpracování kvalitního návrhu rekonstrukce. Pokud by tato totiž nebyla provedena správně, znamenalo by to pro objekt újmu na další desítky let, což je doba životního cyklu, na který se prvky a změny navrhují. Během této doby mnohdy nelze z finančních ani morálních důvodů opětovně vylepšovat stejné prvky. Například zateplení domu polystyrenem tl. 10 cm, a to v době, kdy už je známo, že ani 20 cm izolace není zbytečností, na dlouhou dobu zamezí radikálnímu vylepšení hospodárnosti celého objektu.


Jak tedy postupovat? Domy ze 70. až 90. let obsahují hodně prvků, které jsou funkčně v pořádku, ale z energetického hlediska už nevyhovují. Zato domy z dob starších často potřebují opravu generální. V obou případech je jednodušší a především vhodnější volit pro rekonstrukci řešení radikální. Polovičatá řešení totiž mohou při nárůstu cen energií způsobit velké znevýhodnění objektu. Prosazení zásadních změn ale často vyžaduje zdlouhavá jednání s vlastníky bytů, kteří cílí pouze na nejnižší možnou cenu. Zde se uplatní správná argumentace, jednoznačné vysvětlení přínosů a inspirace zdařilými příklady. Výsledkem je pak spokojenost uživatel objektů na dlouhou řadu let.

(uca)

Komentáře