První Plusový rodinný dům v Brně-Komíně

První Plusový rodinný dům v Brně-Komíně

Kvalita obálky splňuje kritéria pasivního domu, potřeba energie na vytápění splňuje kritéria pasivního domu, i přesto by dům nemusel být pasivní, natož nulový nebo plusový. Proč?

Dovedete si představit rodinný dům postavený do proluky pouhých 5,5 metrů se dvěma samostatnými byty pro 2 a 4 osoby? S tímto nesnadným úkolem se museli vypořádat projektanti ze společnosti Vize Ateliér a podařilo se jim dosáhnout standardu energeticky plusového domu. Je to tedy první dům splňující tento standard dle nejnovější ČSN 73 0540.

Výsledkem je řadový rodinný dům s jedním podzemním, dvěma nadzemními podlažími a podkrovím. Z východní a západní strany je stavba přistavena k sousedním objektům proto hlavní vstup a prosklená fasáda jsou orientované z jižní strany. Schodiště zpřístupňující jednotlivé obytné jednotky se vstupy jsou orientovány na sever. V rodinném domě jsou navrženy dva samostatné byty o ploše 53 m2 a 94 m2 s vestavěnou garáží pro jedno auto.

Financování
Dům bude realizován pro mladou rodinu, která bude využívat jeden byt. Druhý byt je možné pronajímat a tím snížit náklady na měsíční splátky hypotéky o polovinu. Měsíční splátka hypotéky se pak bude rovnat nájmu v cizím bytě. Rodina bude tedy žít ve vlastním domě a měsíční náklady bude mít stejné jako jinde pouze v pronájmu. V dalším kroku, po splacení hypotéky, veškeré náklady na provozní energie objektu pokryje už první měsíční nájem pronajímaného bytu.

Konstrukce
Stěny nevytápěného suterénu jsou navrženy jako masivní železobetonové a na ně bude vytvořena stropní železobetonová deska. Nad touto deskou vzniknou vlastní obytné prostory. Vzhledem k omezeným prostorovým možnostem stavby rodinného domu v proluce, byl pro obvodové nosné stěny vytápěné části zvolen konstrukční systém dřevěných panelů CLT, doplněný o tepelnou izolaci.

Použitím dřevěných panelů tl. 84 mm bylo možné ušetřit 7,3 m2 využitelné podlahové plochy. Tato úspora je počítána oproti zdivu z vápenopískových cihel tl. 175 mm, které je již samo o sobě úsporným zdícím systémem. Na jižní a severní straně zpestří fasádu obklad z opalovaného dřeva. Stropní konstrukce v nadzemních podlažích a střešní konstrukce jsou dřevěný skelet. Mezi střešní nosníky bude provedena foukaná izolace z celulózy. Okna a venkovní dveře jsou navržena od výrobce OPTIWIN. Ty mají moderní konstrukci, která počítá se zabudováním rámů do tepelné izolace a díky proporcím rámu má okno větší plochu zasklení. Zasklení bude provedeno speciálním solárním trojsklem. Jejich stínění zajistí látkové screeny (venkovní látkové rolety) v různých barevných provedeních.

Technické zařízení
Šikmá část střechy orientovaná k jihu počítá s osazením fotovoltaických panelů a jejich napojením do akumulační nádrže na ohřev teplé vody. V domě je samozřejmostí větrací jednotka s rekuperací vzduchu pro každý byt samostatně. Vzduch bude nasáván ze severní strany ze zahrady, bude proto 24 hodin denně čerstvý a svěží.

Rekuperace pak jako bonus uspoří i finance a to dohromady 9 tisíc korun ročně. Vytápění budou zajišťovat nízkoteplotní podlahové rozvody, u kterých povrchová teplota nepřekročí rozdíl 3°K oproti teplotě vzduchu. To proto, aby dlouhodobá teplota od nohou neměla špatný vliv na zdraví majitelů. Zdrojem energie pro vytápění je peletkový kotel umístěný v suterénu.

Energetické řešení
Dům splňuje standard plusového domu. Novinkou je definice standardu energeticky nulového domu pomocí roční bilance energetických potřeb a energetické produkce v budově a jejím okolí. Ty jsou vyjádřené v hodnotách primární energie, která má být rovna nule. Ta je poprvé uvedena v normě ČSN 73 0540 (s platností od 5/2012). Plusový dům pak musí mít tuto hodnotu menší než nula.

Velmi zjednodušeně se tedy dá říct, že „plusové domy, jsou domy, které dokážou vyrobit více energie, než spotřebují“. Primární energie je energie, která v sobě má započítanou účinnost výroby (dle zařízení, které ji vyrábí) a ztráty při přenosu této energie. K plusovému domu vede cesta vždy přes dům pasivní.

Nejdříve je nutné minimalizovat potřebu tepla na vytápění (na hodnoty pasivního domu, tj. max. 15 KWh/ m2a) a poté pomocí technologií získat další energie (obnovitelné) ze slunce, země nebo větru.

Podle ČSN 73 0540 je možné hodnotit budovu podle dvou úrovní A a B. Úroveň B se liší od A tím, že se do ní nezapočítávají energie pro el. spotřebiče. Dále norma rozděluje domy na “Nulové” a “Blízké nulovému”.

Splnění požadavků normy
Průměrný součinitel prostupu tepla domu
Uem = 0,198 W/(m2K) < 0,25 W/(m2K)  …splňuje

Měrná potřeba tepla na vytápění domu
EA = 9 kWh/(m2a) < 20 kWh/(m2a)  …splňuje

Od partnerů ASB

Měrná bilance potřeby a produkce primární energie (úroveň hodnocení A)
PEA = -2 kWh/(m2a) < 0 kWh/(m2a)  …splňuje

Závěr
Kvalita obálky splňuje kritéria pasivního domu, potřeba energie na vytápění splňuje kritéria pasivního domu, i přesto by ale dům nemusel být Pasivní, natož Nulový nebo Plusový. To protože do hodnocení je nutné zahrnout i potřebu primární energie. Zásadní vliv na její potřebu mají energetické zdroje.

Tento dům má jako hlavní zdroj peletový kotel a fotovoltaické panely. Díky peletovému kotli, který může celoročně ohřívat teplou vodu a sezónně topit, splňuje dům standard „Blízký nulovému“ a při současné instalaci fotovoltaických panelů splňuje dům standard Plusového domu díky záporné hodnotě primární energie.

Text a foto: Ing. Rostislav Kubíček, VIZE ATELIÉR, s.r.o.