Pasivní domy: Slabá místa při montáži a osazování vchodových dveří

Pasivní domy: Slabá místa při montáži a osazování vchodových dveří

Nejslabším místem fasády z hlediska tepelně izolačních vlastností je okno, dalším slabým místem z hlediska tepelných mostů je styk okna (balkonových dveří) s parapetem nebo podlahou.

Tloušťka tepelné izolace včetně roznášecí vrstvy udává výšku rámu dveří. Pod rámem vzniká mezera, kterou je třeba izolovat materiálem s dostatečnou únosností, s dobrými teplenými vlastnostmi a minimální nasákavostí. Tento požadavek splňuje Purenit (λD=0,08 W/m.K), pevnost v tlaku 5,5-7,5 MPa, žádné tloušťkové bobtnání).

Balkonové dveře bez izolace

Balkonové dveře s izolací

Purenit firmy Puren je produkt pouze na bázi tvrdého polyuretanu a neobsahuje žádnou dřevěnou příměs. Okna s podkladním profilem Purenit na parapetu nebo podlaze zařazují tento výrobek pro použití v nízkoenergetických a pasivních domech. Konstrukční deska Purenit je určena pro snížení až přerušení tepelných mostů ve stavebních konstrukcích, styk dřevěných a hliníkových výplní otvorů s obvodovou konstrukcí, styk zdiva v základové spáře, dále pro kotvení střešních prvků v úrovni hydroizolace, atiky plochých střech, jádra dveřních výplní do vlhkého prostředí se zvýšeným odporem proti průrazu, jádrové výplně okenních dřevěných rámů atd. Povrch lze snadno kašírovat různými krycími materiály.

Zdroj: Puren