Partneři sekce:

Prosvětlená a zelená Nordica Ostrava

Prosvětlená a zelená Nordica Ostrava

Kancelářská budova v centru slezské metropole splnila parametry, které vyžaduje Evropská komise k udělení certifikátu GreenBuilding. GreenBuilding je dobrovolný program Evropské komise, který vznikl začátkem roku 2005 s cílem zlepšit využití potenciálních úspor energie v nerezidenčních budovách.


Developeři (ale rovněž uživatelé), kteří se o toto ocenění ucházejí, musejí u novostavby dosáhnout nejméně 25procentní úspory ve spotřebě energie oproti standardům platným v zemi, kde budova stojí. Skanska Property Czech Republic, s. r. o., získala v říjnu letošního roku – jako první v České republice – ocenění GreenBuilding  pro budovu Nordica Ostrava, která je podle výpočtu provedeného pomocí NKN (národní kalkulační nástroj) dokonce o 30 % pod požadovanou hodnotou. (Prvním komerčním projektem s oceněním GreenBuilding v rámci skupiny Skanska byl kancelářský dům Hagaporten 3 ve Stockholmu, který certifikát získal o rok dříve.)

Lokalita
Nordica Ostrava je umístěna v okrajové části městského historického jádra Ostravy mezi ulicemi Českobratrská, Žerotínova a Soukenická. Sedmipodlažní objekt s pronajímatelnou plochou přibližně 12 000 m2, dvěma patry podzemních garáží a s prostorem pro restauraci v přízemí navrhl švédský atelier vedený ostravským rodákem architektem Ivanem Krejčím. Hledání úspory energie začíná již ve fázi studie a přípravy projektu a společně s detailním zadáním všech prvků, materiálů a technologií se promítne do celkového výsledku.

Pro budovu Nordica Ostrava je typický kompaktní tvar s vyváženým poměrem zasklení a pevné fasády. Izolace obvodového pláště i střechy je oproti normě zesílena a důsledně a systémově jsou vyřešena místa možných tepelných mostů. Samozřejmostí je kvalitní zasklení, osluněné fasády jsou vybaveny senzory řízenými venkovními žaluziemi, které zabra­ňují zbytečným tepelným ziskům.

Vnitřní prostředí
Pro uživatele je velmi významné kvalitní vnitřní prostředí. Z obchodního hlediska musí navíc moderní kancelářská budova zajišťovat dostatečný komfort, velkou flexibilitu od otevřených velkoprostorových (open space) kanceláří k tradičním kancelářským buňkám a možnost vysoké obsaditelnosti. Prostory jsou vybaveny podstropními Fan-Coily pro chlazení i topení s individuální regulací teploty pro jednotlivá pracoviště, která je ovšem ještě doplněna o nadřazené dálkové ovládání pro útlumový režim mimo provozní dobu kanceláří. Centrální zásobování teplem, které využívá odpadní teplo z místní hutní výroby, je efektivním zdrojem tepla pro celou budovu.

Zadávací parametry pro návrh vzduchotechnických zařízení mají mnoho nadstandardních parametrů. Nasávání vzduchu je umístěno tak, aby vzduch k centrálním VZT jednotkám proudil podzemním kanálem pod budovou a částečně se ochladil či předehřál před vstupem do jednotky. Uživatelé budovy jistě ocení dvojitou filtraci, ale i rotační rekuperátory s přenosem vlhkosti.

Celý systém je navržen na nízkou hodnotou SFP (Specific Fan Power) s nízkými rychlostmi proudění vzduchu v potrubí a nízké tlakové ztráty, což ale pro developera znamená zvýšené nároky na prostory pro technologie, šachty a zvětšené dimenze potrubí. Ventilátory s frekvenčními měniči regulují potřebný průtok vzduchu podle obsazenosti nebo využitelnosti prostor. Použitý vzduch z kancelářských prostor se po průchodu rekuperátorem využívá k větrání a temperování podzemních garáží. Při vhodných venkovních teplotách využívá řídicí systém nočního chladu a budovu předchladí nočním provětráváním.

Účinná chladicí zařízení s kompresory v podzemí využívají chladivo R134A, pro které je navíc připravena záchytná jímka, která při havárii zamezí odčerpání nemrznoucí směsi do kanalizace. Když venkovní teplota klesne pod potřebnou mez, suché chladiče umístěné na střeše budovy umožňují přepnutí na režim volného chlazení, při kterém je využíváno jen chladu z vnějšího prostředí.

Od partnerů ASB

Realizace
K udělení certifikátu přispěly i další zásady realizátora, díky nimž i samotné provádění stavby splňuje přísná kritéria pro ochranu životního prostředí stanovené švédským vedením koncernu. Cílem firemního auditu je kontrolovat dodržení kvality práce, bez níž by vhodné materiály, sofistikovaná řešení a vynaložené úsilí mohly být znehodnoceny.

Přestože nejsou použity žádné převratné technologie a budova nevyužívá solární energii či tepelná čerpadla, celá řada nadstandardních parametrů a dalších řešení, jako jsou například dostatečný podíl přiro­zeného světla v kombinaci s velice účinným osvětlením, příprava teplé vody individuálně v místě spotřeby, frekvenčními měniči řízená oběhová čerpadla, tepelné clony, dokonalá izolace potrubí a mnohá další, přispívají rovněž k úsporám energie.

Velmi významnou roli hraje centrální řídicí systém budovy (BMS), který zajišťuje komplexní a vyvážený provoz všech zařízení. Sleduje venkovní i vnitřní parametry, podle kterých optimálně nastavuje chod zařízení. Historie a zpětné vyhodnocování slouží k vylepšování systému pro budoucí použití.

Pavel Němec
Foto: Skanska, a. s.

Autor je EHS reprezentant společnosti Skanska Property Czech Republic
.