Komínový dům: Moderní odkaz na místní architekturu i řemesla

Komínový dům: Moderní odkaz na místní architekturu i řemesla

„V komínovém domě můžete najít odkazy na původní slovinskou, ale i moderní lokální architekturu, místní řemesla a podobně. Tyto odkazy však nejsou tak podstatné jako samotný fakt, že ústředním tématem domu se stal jediný archetypální architektonický prvek. Je zajímavé, jak to ovlivnilo prostorový koncept, vnímání a objemové členění objektu,“ vysvětlují tvůrci projektu základní rysy a ideu domu.

Komín jako prvek typologické transformace

Výzvou a jedním z nejdůležitějších základů projektu se stal technický aspekt, který je nejednou při vzniku projektů chápán jako banální nutnost, dokonce jako překážka při snaze o čistou architektonickou myšlenku. V tomto případě je to naopak. Z historického hlediska je komín jedním z prvních technologických prvků, které se v architektuře objevovaly spolu s pecí – zdrojem tepla, světla a i přípravy jídla. Komín dával peci, která byla centrálním místem rodinného života, smysl. I v objemu tohoto zajímavého domu tvoří velmi důležitou roli transformovaný obrys komína.

Krbové kachle sehrávají velmi důležitou rolu i v interiéru tohoto domu, a to nejen z hlediska funkčnosti, ale aj v soukromém a společenském živote páru. Centrálně umístěný komín určil koncepci domu a i dispoziční řešení.

Světlík po celé délce střechy

Vyvýšený hranol – hřeben střechy, který tvoří nejvyšší část domu, má po celé délce uprostřed zakomponované zasklení, které přivádí přirozené světlo do interiéru a vytváří vevnitř mimořádně zajímavou atmosféru i v noci.

Konstrukce domu už na první pohled respektuje pravidla místní architektury – odkazuje na jistý typ sedlové střechy, přičemž respektuje objemové a materiálové parametry okolních staveb. Dům, obložený naolejovanými modřínovými deskami, zapadá do prostředí na okraji obce, kousek od kostela z 16. století. Vzhledem připomíná okolní dřevěné stodoly a představuje zajímavý dialog mezi nimi a historickým kostelem.  

Interiéru kraluje dub

Uvnitř najdeme téměř výhradně dřevo – dub. Zajímavým prvkem je překrytí všech zbytečných detailů obložením, například i okenních rámů. Působí to v konečném důsledku mnohem čistěji a nerušivě.

Jaké je dispoziční řešení?

Po vstupu do domu se ocitneme v přízemí ve společenském prostoru s jídelním stolem a kuchyňskou linkou, u něhož se nachází hygienické zázemí a schodiště.

Na druhé straně domu, v mírně vyvýšené části, je ložnice s vlastní koupelnou.

V suterénu se nachází další ložnice, domácí kino, skladové prostory. V oknech je vytvořen příjemný prostor na posezení nebo odkládání věcí, některé tyto prostory mohou sloužit i jako stolek.

Komínový dům v kostce

Architektonický ateliér: dekleva gregorič architects
Lokalita: Logatec, Slovinsko
Zastavěná plocha: 145 m2
Podlahová plocha: 205 m2 (přízemí 145 m2 a suterén 99 m2)
Projekt a realizace: 2012 až 2016

Sabína Zavarská

Foto: Flavio Coddou