Originální chata s malířským ateliérem

Originální chata s malířským ateliérem

V sázavském údolí nad ovocným sadem v Ledečku stávala malá chatička. Po přestavbě před několika lety se z ní stal velký světlý malířský ateliér s obytným zázemím, používaný také jako chata, studio, sochařská dílna a oblíbené shromaždiště přátel.

Autoři stavby jsou architekt Pavel Joba z Ateliéru M1 a její stavebník, malíř a sochař Michal Novotný, jehož práce jsou k vidění na stránkách www.micl.cz. Oba autoři jsou dlouholetými přáteli a spolužáky z Akademie výtvarných umění v Praze.
Jejich snahou byl originální a funkční objekt s estetickou hodnotou a také minimalizace nákladů na stavbu.

Stavba z modřínových prken po pěti letech od dokončení krásně tmavne a každým rokem získává hlubší a zajímavější barvu.

Krédem autorů bylo vytvořit jednoduchou a přirozenou stavbu s lehkostí a s radostí, bez utápění se ve složitých architektonických detailech.
Hrubou stavbu realizovala stavební společnost Naga. Stavělo se úsporně, cena nepřesáhla 10 tisíc korun/m2 užitné plochy. Stavebník prováděl různé práce svépomocí.

Stěny jsou zhotoveny z dřevěné rámové konstrukce.
Při přestavbě byly použity základy původní chaty, jejichž stupňovité členění autoři s výhodou použili pro vnitřní prostorové výškové členění stavby. Stavba sice není určena k stálému bydlení, ale po několika letech užívání v létě i v zimě se osvědčila jako komfortní i v celoročním režimu.

Celá chata je dřevostavbou. Stavba sklonem střechy i stupňovitým vnitřním uspřádáním kopíruje sklon svahu, takže ji nelze přes okolní sady prakticky spatřit a spolu s prostředím svahu na jižním svahu vytváří jakýsi mikrosvět.

Autoři při návrhu dbali na vnitřní klima. Chata, která je lehkou dřevostavbou a nemá vnitřní hmotu pro akumulaci tepla nebo chladu, je chráněna před letním sluncem širokou deskou mírně svažité střechy – „kšiltem“.


Podobně jako u lehkých japonských dřevěných domů je vnitřní klima regulováno přirozeným větráním a spojením exteriéru a interiéru. Celá dispozice je prostupná pro příčné větrání všemi směry – především od jihu k severu, například i mezi ložnicemi a hlavním prostorem ateliéru realizovali autoři úzké dřevěné klapky na celou výšku místnosti, jimiž může vzduch bez přerušení proudit objektem.

Dřevo a zase dřevo (a OSB)

Z terasy se vchází do velkého malířského ateliéru s kuchyňským koutem – což je univerzální prostor pro všechny typy akcí i pro tvorbu, jenž stupňovitě stoupá do zadní „soukromé“ zóny s ložnicemi. Chodbou se pak projde do venkovního přídavného modulu s koupelnou a WC.

Podlahy stavebník zhotovil sám z širokých modřínových fošen tl. 40 mm na sraz
Stěny jsou zhotoveny z dřevěné rámové konstrukce. Přední i zadní (jižní i severní) strana domu jsou navrženy s lehkostí a zábavně. Přední průčelí s terasou je členěno nosnými sloupky z křivolakých neodkorněných akátových kmenů, které stavebník nařezal v přilehlém náletovém lesíku (pořizovací náklady 0 Kč ).

Zadní stěna chaty je dynamická a veselá – cikcak posetá barevnými větracími okénky osazenými v nestejné výšce.


Příjemnou světlou „dřevěnou“ barvu OSB desek na stěnách a stropech a světlých dřevěných polic a regálů doplňuje ve středu hlavního prostoru – ateliéru jenom sytě cihlově barevná plocha s typickými kanadskými kamny Pacificheating, která si vybral stavebník po dlouhém průzkumu trhu a s nimž se dá celá chata vytopit během krátké doby (úsporná zálesácká kamna připomínají, že jde o chatu).

OSB v interiéru
Strop terasy je zhotoven z modřínových trámů a výplň mezi nimi tvoří OSB desky. Podlahy jsou ze smrkových prken, podlaha na terase z prken modřínových.
Velká okna osvětlují bohatě interiér, k dosažení potřebného horního světla v ateliéru jsou ještě doplněna stropními okny – kulatými čočkovými světlíky.


Veškeré řezivo si stavebník osobně zakoupil na nedaleké pile a nasušil v hráni přímo na staveništi. Podlahy stavebník zhotovil sám z širokých modřínových fošen tl. 40 mm na sraz, při velmi nízkých nákladech vznikla masivní dřevěná podlaha z širokých fošen, jejíž výraz a energie je nesrovnatelná s podlahou z palubek nebo lamel.

OSB v interiéru

Nosná konstrukce je z interiérové strany obložena pohledovými deskami OSB. „Tato deska má jednak statickou funkci, jednak funkci parozábrany,“ říká Josef Heller ze stavební společnosti Naga, která hrubou stavbu ateliéru stavěla. „Parozábranu je v moderních stavbách důležité provést precizně. Aby ve spárách mezi deskami neprocházel z interiéru v zimě vlhký vzduch směrem ven – to znamená do izolace ve stěně, musely se OSB desky mezi sebou velmi pečlivě protmelit.“ Takový tmel je pak ovšem na deskách patrný – a protože v tomto případě byly desky pohledové, použil se tmel čirý, který není viditelný. V ploše pak tyto desky, které pokrývají stěny a strop, nijak povrchově ošetřeny nejsou.

OSB v interiéru

Skladba stěny směrem zvenčí:

Modřín nehraněná prkna nehoblovaná, laťování vodorovné, kontralatě – větraná mezera 40 mm, difuzní fólie Dupont, 200mm izolace + nosná konstrukce z fošen á 0,6 m, OSB 15mm – spáry tmeleny čirým silikonem.

Okna do svažujícího se sadu

Velkoformátová okna do bočních stěn (východ, západ) jsou zhotovena v duchu low-cost výstavby tak, že do připraveného stavebního otvoru v dřevěné konstrukci je osazeno pouze dvojsklo bez rámu a otvor je orámován jednoduchým prkenným obkladem.

Zadní stěna chaty je dynamická a veselá – cikcak posetá barevnými větracími okénky osazenými v nestejné výšce.
To je řešení výhodné jak z hlediska cenového (otvíravé okno s kováním je mnohem dražší než bezrámové zasklení otvoru), tak estetického – není tady vidět žádný rám, existuje jenom čistý otvor. Příčné větrání ateliéru je řešeno ve směru severojižním.

Od partnerů ASB

Estetické stárnutí

Široké přesahy střešního „kšiltu“ dřevostavbu chrání před deštěm a sněhem, takže se stárnutí projevuje spíše pozitivně jako u vína – na barvě a „zralosti“. Stavba z modřínových prken po pěti letech od dokončení krásně tmavne a každým rokem získává hlubší a zajímavější barvu. Rovněž vnitřní modřínové podlahy slunečním ztmavly a vyzrály.

Místo realizace: Ledečko
Celková plocha chaty – ateliéru: 110 m2
Autoři: Architekt – Pavel Joba + stavebník – Michal Novotný
Prováděcí firma: Naga s.r.o.

Alena Gembalová
Foto: Ing. Jaroslav Hejzlar

RubrikyDřevostavbyŠtítky