Ochrana dřeva

Ochrana dřeva

Dřevo je tradiční materiál používaný na stavbách od nepaměti. V současnosti se dostává opět stále více do popředí, moderním stavbám dodává šmrnc, dělá je pocitově příjemnějšími, útulnějšími. Dřevo, které zůstává ve stavbě zabudované, je potřebné správně ošetřit. O tom, na co si dát pozor při realizaci stavby s použitím dřevěných konstrukcí, jsme si promluvili s Pavlínou Hozovou, produktovou manažerkou firmy Fungi.

Kde všude má dřevo své uplatnění při realizaci staveb? Jaké jsou novinky či netradiční použití?
Dřevo si nachází v moderní době stále větší uplatnění. Jde sice o tradiční materiál, ale i dnes dodává pocit pohodlí a bezpečí uprostřed přírody… Svými vlastnostmi poskytuje vyšší komfort a větší pocit spjatosti s přírodou než jiné stavební materiály. Důkazem je i stále větší zájem o dřevostavby (mnohé z nich dokonce překonávají různé výškové rekordy) nebo alespoň o různá řešení interiérových prostorů v bytových jednotkách či obytných domech.

Na co by měli myslet architekti a projektanti již v projekční fázi? Jaké důležité kroky souvisejí s použitím dřevěných konstrukcí při realizacích staveb?
Dřevo, které zůstává ve stavbě zabudované, je potřebné správně ošetřit. Už při projekci je potřebné myslet na to, kam bude dřevěná část stavby začleněna. Může jít o interiérové obklady, střešní konstrukci, podhledy, podlahy a podobně. Dřevo je přírodní materiál, a proto přirozeně podléhá „zkáze“ přirozeného prostředí – plísně, houby, dřevokazný hmyz. Je potřebné mít na paměti, že po zabudování dřeva do stavby, ale hlavně po jejím zobytnění, nebude možné dřevo po napadení některým ze zmíněných škůdců jen tak snadno a v plné míře ošetřovat a chránit. Proto je potřebné vykonat preventivní opatření už před zabudováním dřevěných prvků do stavby a použít správný ochranný prostředek podle toho, kde se dřevo bude nacházet. Předejde se tím nepříjemnostem při odstraňování poškození během užívání stavby a zároveň se prodlouží životnost použitých dřevěných prvků. Mezi nejčastější nežádoucí problémy patří plísně v domě, následné vdychování spor a s tím spojené různé alergie, dále jsou to houby, které narušují strukturu dřeva a jeho vzhled, statika konstrukce je často ohrožena kvůli poškození hmyzem. Průvodním jevem napadení hmyzem jsou zvuky kousání a vypadávající piliny po larvách s rizikem zavlečení hub.

Jakých chyb při použití dřeva na stavbách by se měly vyvarovat stavební společnosti?
Je potřebné dbát o kvalitu použitého dřeva, nepoužívat dřevo napadené houbami nebo hmyzem. Nezapomenout ošetřit řezné hrany, čepy, otvory po vrtání, to všechno jsou místa možného napadení biotickými škůdci. Po zabudování je potřebné zafixovat naimpregnované části (pokud nebyly ošetřeny nevymyvatelným prostředkem) vystavené povětrnostním podmínkám (podhledy, okna…) lakem, případně lazurou. Snad není potřebné ani připomínat, že je důležité dodržovat předepsané technologické postupy (hlavně ředění a vydatnost). Ráda bych zdůraznila, že konstrukce střešního krovu představuje výraznou finanční částku v rozpočtu výstavby, ale impregnace dřevěných prvků je cenově (v poměru k ceně střechy) zanedbatelnou položkou. Významným způsobem však pro­dlužuje životnost střechy a zároveň se podílí na pohodlném bydlení.

Jaké přípravky je třeba použít na ochranu stavebního řeziva?
V zásadě je potřebné vybírat profesionální výrobky, například fungicidní a insekticidní vodou ředitelný koncentrát na dlouhodobou ochranu dřeva v interiérech i exteriérech s preventivním účinkem proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Vyšší požadavky na ochranu v exteriéru je možné zabezpečit následným krycím nátěrem proti vymývání ze dřeva.

Je rozdíl v ošetřování zabudovaného dřeva a například dřevěných prvků v exteriéru – obkladů, plotů či dřevěného mobiliáře?
V exteriéru je vhodné použít kapalný nevyluhovatelný přípravek na dlouhodobou ochranu dřeva v exteriéru i interiéru proti plísním, dřevokazným houbám a dřevokaznému hmyzu. Je potřebné vybírat přípravek, který je vhodný na ošetření dřeva umístěného venku, třída použití 3 – ploty a zahradní stavby – a třída použití 4 – palisády, sloupy v trvalém styku se zemí či sladkou vodou. Po aplikaci přípravek potřebuje čas na fixování do dřeva, lhůta je přibližně 48 hodin. Následně může být ošetřené dřevo vystavené působení nepříznivých klimatických podmínek během realizace stavby.

Jak lze ošetřit dřevo, které už je zabudované, když během užívání stavby nebo při rekonstrukci zjistíme, že došlo k jeho poškození dřevokazným hmyzem?
Určitě je potřebné sáhnout po účinných prostředcích s fungicidním a insekticidním účinkem určených na likvidaci dřevokazného hmyzu v již napadeném dřevě s následnou preventivní ochranou proti těmto škůdcům. Doporučuji hledat prostředky, které likvidují škůdce ve všech jeho vývojových stádiích (vajíčko, larva, kukla, dospělý jedinec), poskytují preventivní ochranu proti plísním, houbám i hmyzu a podle potřeby je v jejich případě možné vybrat si jako ředidlo buď vodu, nebo líh.

Kromě živých organismů může zásadně a nevratně poškodit dřevěnou konstrukci či prvky i oheň. Dřevo je mimořádně hořlavý materiál, ale je možné ho proti požáru ochránit i nátěrem?
Dobrá otázka. V našem portfoliu máme přípravky, které snižují reakci dřeva na oheň a současně působí preventivně i proti ostatním zmiňovaným škůdcům. Jsou vhodné pro ošetření všech dřevěných stavebních konstrukčních prvků a dalších materiálů na bázi dřeva zabudovaných v interiéru.

TEXT: Mária Nováková
Foto: Bochemie