Koncept archetypálního domu ve skandinávském stylu
Galerie(33)

Koncept archetypálního domu ve skandinávském stylu

V historii existovalo mnoho domů, které jsou dnes součástí učebnic a ilustrují nám styl daného tvůrce nebo doby. Tvůrci Ateliéru Kunc Architects za svůj vlastní „manifest“, stavbu, která výstižně symbolizuje jejich tvorbu, považují rodinný dům v Neveklově. Co nám o nich říká?

Na velkorysé parcele s množstvím zeleně je v severním rohu umístěn dům. Možná by se chtělo říct, že jsou ve skutečnosti dva, jelikož jde o hmotové spojení páru archytypálně tvarovaných objemů se sedlovou střechou, ale fungují jako jeden celek. Jsou od sebe mírně uskočeny a vzniká tak průchozí krček. Je v něm silně prosklená jídelna a zároveň průchod z veřejné do soukromé časti domu. Vnitřní a vnější forma spolu souzní.

Fasáda kombinuje jen dva materiály – opalovaná modřínová prkna a sklo. Vše ostatní je maximálně minimalizováno za účelem čistoty a jednoduchosti. Podobný pocit pak pokračuje i v interiéru, kde vidíte bílou, černou a dřevo. Mohlo by se to zdát příliš jednoduché, ale vše se objevuje v několika vkusně namíchaných variacích.

Bílá omítka, na bílo natřená prkna, závěsy a světlá podlaha. Několik, pro někoho možná až moc, druhů použitého dřeva. Černá knihovna, svítidla, části kuchyně a krbu. Vše působí vlastně nenuceně a „jen tak“, přestože za výsledkem stojí množství práce a umu.

Již zmíněnou veřejnou část domu tvoří dva hlavní prostory – garáž v čelní fasádě a velký obytný prostor propojující odpočinkovou část s kuchyní. Ve středu objektu jsou pak obslužné prostory.

Soukromá část je obsluhována chodbou podél severní fasády a pokoje pak směřují na společnou krytou terasu. Jejich různá velikost je patrná jen uvnitř, navenek zůstává objem kompaktní. Do stejného prostoru jsou pak orientovány i koupelny, což obecně nemusí vyhovovat každému.

Potřeba intimity je ale individuální a klienti jsou s tímto zřejmě ztotožnění. Hlavní ložnice je velkolepě otevřena do krovu a zároveň do zahrady celoprosklenou štítovou fasádou. Působivé!

Hledal jsem několik nejvýraznějších prvků, které dům v Neveklově reprezentují, a objevil propojení formy interiéru a exteriéru, silné otevření domu do zahrady, jistou dávku záměrné efektnosti a kombinaci bílé, černé, dřeva.

Stejně pak vypadá i sbírka všech projektů, které kancelář prezentuje na svém webu, což dokazuje jediné – dům je opravdu pomyslným „manifestem“. Pokud tedy budoucí investor takový dům chce a osloví Ateliér Kunc Architects, dostane ho! Poctivý, dobře udělaný skrz naskrz a dovedený do detailu. Poctivá práce, poctivé řemeslo, dobrá architektura!

Návrh: Ateliér Kunc Architects, Alžběta Vrabcová

Text: Tomáš Čech – Architektonická platforma POLYCHROME

Foto: Jan Vrabec