Dvojnásobná obytná plocha díky nástavbě s konstrukcí na bázi dřeva
Galerie(7)

Dvojnásobná obytná plocha díky nástavbě s konstrukcí na bázi dřeva

V hamburském předměstí byl nástavbami domů na sídlišti téměř zdvojnásoben obytný prostor a současně realizován udržitelný energetický koncept. Ze statických důvodů byla stavební nástavba realizována dřevěnými panely. Díky sádrovláknitým deskám FERMACELL mohl být přitom realizován individuální koncept požární ochrany.

Obraz hamburské městské části Alsterdorf je tvořen směsicí staré a nové architektury, vilami z předválečné doby se svými typickými červenými fasádami z vypálených cihel a sídlištními domy z 50. a 60. let minulého století. Velkorysé zelené plochy mezi domy a krásný porost starých stromů vytvářejí prostředí podobné parku a propůjčují čtvrti charakter zahradního města. Poptávku po obytných prostorách v této atraktivní části města však současná zástavba nepokrývá. V důsledku toho se hamburská realitní společnost rozhodla k dodatečnému zhuštění svého bytového fondu na ulici Bebelallee v Alsterdorfu. Cílem bylo, aby věkovou skladbu sídliště omladily i bytové jednotky koncipované speciálně pro mladé rodiny. Stará zástavba navíc měla projít rekonstrukcí tak, aby odpovídala aktuálním energetickým požadavkům.

Realizován byl návrh architektů z hamburské kanceláře blauraum. Pověřený architektonický ateliér si před plánováním ověřoval různé koncepty dodatečného zhuštění a oproti původním představám investora nakonec padlo rozhodnutí ve prospěch nástaveb, tedy nástaveb o dvě poschodí. Zatímco byty staré zástavby s jedním až třemi pokoji o velikosti mezi 40 a 70 m2 jsou typické pro sídliště 50. a 60. let, půdorysy nástaveb byly koncipovány velkoryseji. Podle zaměřené cílové skupiny vzniklo celkem 47 kvalitně vybavených tří- a čtyřpokojových bytů o velikosti 70 a 150 m2, které jsou vhodné pro současné mladé rodiny. Všichni nájemníci novostaveb koncipovaných převážně v mezonetovém stylu profitují z inteligentního rozdělení místností, které při využívání prostoru zajišťuje nejvyšší míru flexibility. Všechny byty mají lodžii, do které nelze nahlédnout, nebo střešní terasu obrácenou k jihu. 

Stará bytová zástavba s masivní konstrukci s dvouplášťovým zdivem a železobetonovým stropem se vyznačuje nízkou spotřebou materiálu a vysokým využitím statických rezerv v konstrukci a základech. Kvůli tomu se architekti rozhodli, že nástavbu provedou jako smíšenou konstrukci, skládající se z masivních a dřevěných částí, velkou část pak jako konstrukci na bázi dřeva.

Konstrukce ze dřeva mohla být provedena v relativně krátké době s minimální hlučností při stavbě nad starou zástavbou, obydlenou celého celou dobu trvání úprav. Rychlá stavba zde byla nabízena nejen kvůli nákladům: obyvatelé se během stavební fáze museli vyrovnat s řadou omezení včetně ztíženého větrání ve spodních podlažích.

Rozhodnutí o nástavbě na bázi dřevěné konstrukce vedlo k tomu, že pro budovy musel být zpracován vhodný koncept požární ochrany. Díky vhodným kompenzačním opatřením a komplexnímu přihlédnutí k rámcovým podmínkám v místě byla realizována ohnivzdorná konstrukce F 90-BA v kombinaci s obložením s účinnou požární ochranou K45. To znamená, že možný požár zůstane minimálně 90 minut bezpečně lokalizován v obytné jednotce a po dobu ≥ 45 minut je zaručeno, že se požár nedostane do konstrukce. Obyvatelé ostatních bytových jednotek tak mají dost času, aby se dostali do bezpečí, a dost času je i na to, aby hasiči provedli účinná hasební opatření.

Ke schválení dřevěné fasády bylo potřebné zvláštní vyjádření včetně zkoušek odolnosti vůči požáru. Kromě toho musely být na spodním okraji a v oblasti požárních příček umístěny horizontální a vertikální svodové plechy. Pro různé technické realizační problémy, jako např. pronikání nebo napojení stavebních prvků, bylo ve spolupráci s technickými konzultanty společnosti Fermacell vypracováno individuální řešení. 

Realizováno bylo obložení dřevěné konstrukce s účinnou požární ochranou pomocí sádrovláknitých desek FERMACELL. Desky byly použity pro konstrukci jak vnitřních, tak i vnějších stěn. Všechny stěny byly oboustranně opláštěny dvojitou vrstvou desek FERMACELL o tloušťce 15 mm a v dutém prostoru opatřeny izolací z minerální vaty. Vedle přibližně 32 000 m2 sádrovláknitých desek FERMACELL o tloušťce 15 mm pro stropní a stěnové konstrukce bylo také při provádění nástaveb na sídlišti na hamburské ulici Bebelallee zpracováno asi 5 000 m2 podlahových prvků 2 E22. Pod podlahovými prvky byla na vyrovnávací vrstvu FERMACELL ≥ 20 mm instalována izolace z minerální vlny o tloušťce 20 mm. Tato izolace mohla být bez další krycí desky, popřípadě desky k rozložení zatížení položena přímo na vyrovnávací vrstvu FERMACELL. S přípustným bodovým zatížením 1,0 kN je tato konstrukce přípustná pro oblast použití 1 (obytná oblast). Vznikl stabilní povrch pevný v tlaku, který i v oblasti styčných spár trvale vydrží silná zatížení. Již jeden den po položení bylo možné položit finální podlahovou krytinu. Výhodou použitého řešení je i dobrá izolace proti kročejovému hluku a tepelná izolace.

Ačkoli jsou sádrovláknité desky FERMACELL díky své impregnaci z výroby vhodné do vlhkých prostor, byly vlhké oblasti opláštěny vodotěsnými cementovláknitými deskami. Zde byl použit FERMACELL Powerpanel H2O pro oblast stěny i podlahový prvek Powerpanel TE pro oblast podlahy.

Dipl.-Ing.(FH) Jaroslav  Benák, projekční konzultant společnosti Fermacell pro dřevostavby, modulová a suchá výstavba

–>–>