Pleskotův betonový dům
Galerie(9)

Pleskotův betonový dům

Již více než sedmdesát let stabilizovaná zástavba nad Podolskou vodárnou je složena z malých obytných bloků, činžovních vil i velkých rodinných domů. Poměrně krátkou ulici Procházkovu tvoří rodinné domy, na kterých vyniká jednotné architektonické tvarosloví.

Rodinné domy přibližně na půdorysech čtverců jsou uskupeny podél tradičních ulic vybudovaných podle klasických urbanistických principů. Vše dohromady vytváří klidné konzervativní obytné prostředí. Kubické formy domů se střechami stanového nebo valbového typu s častými plochostropými přístavky stojí v blízkosti klidných ulic se stromořadími. Téměř všechny domy mají oblé až půlkruhové arkýře nebo balkony.

Klidné obytné prostředí v konzervativním duchu

 Klidné obytné prostředí v konzervativním duchu

Výskyt oblých výčnělků na kubických základech domů je velmi charakteristickým znakem této obytné skupiny. Návrh nového domu se ke všem těmto urbanistickým a architektonickým kvalitám místa neskrytě hlásí a transformuje je v sobě soudobým způsobem.

Gradace hmoty

Budova je situována do středu pozemku. Využívá možnosti zvýšení nivelety zahrady o přibližně 90 cm oproti chodníku a vytváří si tak na úrovni přízemí separovaný kontinuální obytný prostor volně prolínající z exteriéru do interiéru a naopak. Oblé tvary vstupních nároží odkazují na oblé formy sousedních domů a udržují s nimi úzkou formální spojitost. Velmi těsná sounáležitost novostavby s okolními budovami je udržena také respektováním základního kubického objemu a členěním fasád okenními otvory.

Terasa

 Terasa 

Dům sice nemá šikmou střechu, ale pomocí ustupujícího patra předvádí klasickou gradaci stavební hmoty. Zahrada je pojata jako obytný venkovní prostor, rozšiřuje plochu společenského přízemí domu a je složena ze stříhaných trávníků, palubových a kamenných ploch. Vertikálně zahradu formují dva vysoké solitérní stromy.

Schodiště s výhledem

 Schodiště s výhledem

Pohledový beton

Veškeré fasády jsou provedeny z pohledového betonu s obtiskem prken v kombinaci s palubovými dřevěnými obklady. Železobetonová fasáda je řešena jako sendvičová monolitická, prováděna byla na stavbě po osazení tepelné izolace do jednostranného bednění. Exteriérová železobetonová pohledová stěna je provedena ze samozhutnitelného betonu. Svislé otisky bednění se střídají s hladkými vodorovnými pásy v místech stropních desek.

Fasády jsou provedeny z pohledového betonu v kombinaci s dřevěnými obklady.

Fasády jsou provedeny z pohledového betonu v kombinaci s dřevěnými obklady.

Realizace takto pojaté betonové fasády nebyla snadná, bylo tudíž nutné provést ji s maximální pečlivostí. Beton dodávala společnost TBG Metrostav, s. r. o., člen skupiny Českomoravský beton. Na stavbě kromě dodávek betonu byla využita i čerpací technika pro snadné ukládání betonu do konstrukcí, takzvané mobilní čerpadlo, které zajistila společnost Pražské betonpumpy a doprava, s. r. o.

Minimalisticky pojatý interiér

 Minimalisticky pojatý interiér

Celkové množství betonu dodané na stavbu domu bylo cca 1 500 cbm. V případě monolitických konstrukcí byl kladen důraz na využití moderní technologie pro architektonické ztvárnění pohledových ploch betonu. Kombinace zvolených stavebních materiálů – betonu, dřeva a skla – tvoří esteticky koncipovaný dům respektující ducha okolní zástavby.

Minimalisticky pojatý interiér

 Minimalisticky pojatý interiér

Bytový dům Procházkova

Místo: Praha 4
Architekt: Josef Pleskot, AP Atelier
Spolupráce: Petr Sýkora, Miloš Linhart, Zdeněk Rudolf, Jiří Trčka, Martin Slavíček
Investor: Procházkova 3, s. r. o.
Generální dodavatel: STEP stavební společnost Praha
Dodavatel betonu: TBG METROSTAV s.r.o., člen skupiny Českomoravský beton
Technický dozor investora: SPS Správa nemovitostí, s. r. o.
Projekt: 2008–2010
Realizace: 2011–2012

 

Řez

 Řez

 

TEXT: RED

FOTO: TOMÁŠ SOUČEK

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB 5/2017.