Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry

Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry

Výsledkům, vztahům i úskalím spolupráce dvou rozdílných světů, které se snaží o zachování rozsáhlého průmyslového dědictví, se bude věnovat konference s příznačným názvem „Průmyslové dědictví: ve vzduchoprázdnu mezi profesionály a amatéry“ v rámci letošního 5. bienále Industriální stopy. Ve dnech 9. – 10. října 2009 se v prostorách Staré kanalisační čistírny (Ekotechnického musea) společně sejdou na jedné straně zástupci profesionálních odborných institucí, místní správy a samosprávy a na straně druhé dobrovolní nadšenci a občanská sdružení.


„Cílem je hledat obecně platné, ale i velmi specifické a individuální cesty k záchraně či zviditelnění objektů s průmyslovou historií, které jsou už součástí naší kulturní paměti. Aktuální výzvou jsou kulturní a společenské akce i dlouhodobé programy jejich nového užití,“ doplňuje Benjamin Fragner z Výzkumného centra průmyslového dědictví ČVUT, jež je spolupořadatelem konference i celého Bienále.

V rámci hlavního tématu, které svým rozměrem přesahuje aktivity spjaté pouze s problematikou průmyslového dědictví, budou diskutovány nejen domácí projekty a aktivity, ale prostor dostanou i příklady a zkušenosti ze zahraničí. Účastníci se budou moci blíže seznámit s přístupy k záchraně, popularizaci a alternativnímu využití v zemích, jako jsou Velká Británie, Německo, Francie či Maďarsko.

Druhý den přinese množství užitečných informací o projektech, postupech, metodách a krocích, které mohou přispět k záchraně industriálních památek.

Dvoudenní konferenci bude uzavírat mezinárodní workshop, který se uskuteční ve spolupráci s organizací British Council, jejíž mezinárodní projekt Kreativní města (Creative Cities) má za cíl právě zapojování mladých kreativních obyvatel do procesu regenerace měst a jejich průmyslovém dědictví. Zúčastnění z řad amatérů i profesionálů si vymění různorodé zkušenosti z celé řady evropských zemí včetně politické a legislativní praxe.

Témata konference budou prezentovat přednášející z akademického prostředí, odborných institucí, občanských iniciativ, zájmových sdružení a uměleckých seskupení. Ze zahraničních hostů v jednotlivých blocích vystoupí například Steve Miller, ředitel Ironbridge Gorge Museum Trust, Norbert Tempel z Westfalisches Industriemusem v Dortmundu či Lars Scharnholz z Institut für Neue Industriekultur, Forst, Německo. Do Prahy přijedou partneři projektu Kreativní města a dále představitelé sdružení a institucí z Francie, Maďarska, Litvy, Ruska a dalších zemí.

Bienále Industriální stopy pořádají Výzkumné centrum průmyslového dědictví ČVUT a Kolegium pro technické památky ČKAIT & ČSSI ve spolupráci s Českým národním komitétem ICOMOS, Národním památkovým ústavem a Ekotechnickým museem. Konference je organizována ve spolupráci s British Council. 5. bienále Industriální stopy se koná za přímé finanční podpory Mezinárodního Visegradského fondu (IVF).

Průběžně doplňovaný program 5. bienále Industriální stopy, včetně přihlášky k účasti na konferenci, zájemci naleznou na www.industrialnistopy.cz.