Praha jako na dlani

Praha jako na dlani

Volné seskupení horizontálních hranolů – tubusů monitorujících krajinu. Tak nějak by se dal nazvat bytový komplex, ve fázi architektonické studie, který byl zpracován jako jedna z možných variant budoucí zástavby na jižním svahu Kavčích hor nedaleko budovy České televize. Dnes v místech bývalé zahrádkářské kolonie najdeme neudržovanou vzrostlou zeleň a v přilehlé zahradě zbytky zbořeného domu. Zeleň, dopravní dostupnost a občanská vybavenost jsou přednosti, proč se právě zde investor rozhodl připravovat výstavbu souboru bytových domů.

Navržené objekty kopírují modulaci svahu, což umožňuje maximální využití atraktivního jihozápadního výhledu na panorama kotliny Vltavy. Orientace dispozic je charakterizována jižně až jihozápadně s tím, že prostor mezi objekty bude maximálně využit ve prospěch vzrostlé zeleně. Důležitý aspekt při tvorbě návrhu tvoří zelený pás ve svahu pod objekty, který má podpořit kvalitu samotného bydlení, a zároveň se bude podílet na zajišťování prostupnosti zelených ploch v systému celoměstské zeleně.

Omezujícím faktorem urbanistického řešení dotčeného území je prakticky jediný možný přístup na pozemky z ulice Nad Pekařkou před areálem ČT, který svou hmotou opticky vytváří pozadí celé zástavby a výrazný sklon pozemku v příčném směru. Objekty jsou navrženy s jedním podzemním a pěti nadzemními podlažími. Vzhledem ke skutečnosti, že nutně musí těžit z mimořádné polohy pozemku, jsou řešeny na půdorysu obdélníka, v jednotlivých podlažích kaskádovitě odstupňovaného ve směru sklonu svahu, s podélnou osou přibližně rovnoběžnou s hranou pozemku. Situováním sledují průběh vrstevnic a svojí hmotou vytvářejí náznak uliční fronty v ulici nad Pekařkou. Zároveň odcloňují zelený svah od mohutných uzavřených bloků České televize.

Výtvarný výraz

Je založen na kontrastu prosklených stěn a předstupujících tubusů obývacích pokojů, který bude podpořen odlišným materiálovým a barevným řešením jednotlivých ploch a hmotovým členěním.

Objekty jsou navrženy v materiálové kombinaci tropického dřeva na hmotě tubusů a prosklených ploch zasazených do stěn z Trespa desek. Veškeré konstrukce opěrných zdí členící svažitý terén jsou uvažovány z gabionů.

Nevšední panorama přímo z obývacího pokoje

Objekty jsou osazeny na podnoži hromadných garáží v suterénu tak, aby působily dojmem přímého osazení do terénu. Těleso garáží je umístěno zhruba tři metry pod úroveň stávajícího terénu, což umožňuje realizaci stavby z průběžné stavební jámy, která bude napojena na stávající komunikaci v místě budoucího vjezdu ze západní strany. Po realizaci bude těleso garáží mezi jednotlivými objekty překryto vrstvou hlíny o mocnosti nad 0,3 m a mezi krajními objekty bude vytvořena původní modulace svahu.

Každý ze čtyř objektů je směrem ze svahu otevřen do prostoru údolí „tubusy“ obývacích pokojů, s prosklenou čelní stěnou nabízející nevšední panorama. Jednotlivá podlaží kaskádovitě ustupují ve směru svahu, čímž dochází k efektu snížení hmot jednotlivých domů z pohledu ze zdola.

Tato skutečnost umožňuje vždy na vystupující části nižšího podlaží realizovat prostornou terasu. Maximální výhled a zároveň soukromí nabízí luxusní bytová jednotka v posledním podlaží. Východní a západní fasády jsou řešeny jako polootevřené s minimalizovaným počtem okenních otvorů. Severní fasádě dominuje vertikála komunikačního prostoru s okny osvětlujícími technické místnosti bytů. Komunikační jádro objektu je tvořeno výtahovou šachtou, která je uzavřena do zrcadla tříramenného prefabrikovaného schodiště. Objekty jsou navrženy jako železobetonový stěnový a prostorový systém s vyzdívanými nenosnými částmi fasád a monoliticky provedenými stropy ve všech podlažích. Střecha je navržena plochá.

Malým bytům odzvonilo

Oproti nedávné minulosti se však změnil zájem o kvalitu bydlení. Poptávku po garsoniérách a menších bytech vystřídala poptávka po bytech 3 + kk a 4 + kk. Klienti kladou rovněž větší důraz na individuální řešení. V souladu s těmito trendy se v projektu Nad Pekařkou počítá především s většími byty.

V projektu se počítá se čtyřiačtyřiceti bytovými jednotkami, přičemž v každém 1. NP až 4. NP jsou umístěny dvě až tři bytové jednotky. V 5. NP je navržena pouze jedna. Plocha bytů se pohybuje od 70 do 184 m2. Převážně se jedná o byty velikosti 3 + kk a větší.

V současné době je zpracováno několik variant architektonické studie. Vzhledem k tomu, že se na pozemcích určených pro výstavbu nachází zahrádkářská kolonie, je zažádáno o změnu územního plánu.

Od partnerů ASB

Název: Obytný areál Kavčí hory – Nad Pekařkou
Investor: Skanska CZ, a. s. – Divize Project Development
Autoři: S.H.S architekti, s. r. o.
ing. arch. Vladimíra Čecháková
ing. arch. Lukáš Holub
ing. arch. Lubor Sladký
Celková plocha bytů: 5212,21 m2
Celková plocha teras: 1920,33 m2
Počet garážových stání: 68

Eva Bílková
Vizualizace: archiv společnosti S.H.S architekti, s.r.o.