Partneři sekce:

Sportovně-relaxační komplex Jedenáctka VS

Sportovně-relaxační komplex Jedenáctka VS

Praha 11 má od loňského léta svůj bazén a sportovně rekreační centrum. Plány na jeho výstavbu se oživovaly periodicky před komunálními volbami. Nyní už areál slouží, i když v redukované podobě, než v jaké byl představen o několik let dříve.

Víceúčelové sportovní centrum Jedenáctka VS, v původní ­verzi ­nazývané Vodní svět, vyrostlo v dopravně dobře dostupné lokalitě Prahy 11 na Jižním Městě mezi Chodovem, Hájemi a Hostivaří, v oblasti, kde doposud podobné centrum chybělo. Původní Vodní svět z let 2007–2008 měl být větší a obsahoval navíc dvě kryté ledové plochy, hotel i venkovní bazény a sportoviště. Nicméně záměr byl později zredukován a dlouho plánovaná výstavba relaxačního centra ­začala v upravené podobě až v polovině roku 2012. Poté, co byla hodnotící komisí pro veřejné zakázky stanovena jako nejlepší ­nabídka sdružení společností Hochtief CZ a BAU plus. Ti podle tiskové mluvčí městské části Praha 11 Andrey Wolfové dodrželi všechna kritéria soutěže a zároveň nabídli nejnižší cenu (zhruba 427 mil. Kč).

Gradace budov

Sportovně-relaxační komplex tvoří tři budovy propojené vstupními krčky podle projektu, který vznikl v architektonické kanceláři Atelier 8000 ve spolupráci s ateliérem AED project.

Tři samostatné budovy nejsou zasazeny na pozemek vedle sebe v jedné rovině, a výškově gradují. Toto prostorové řešení vychází z funkce jednotlivých částí centra a jejich vzájemných vazeb, které tvoří víceúčelová hala pro různé míčové sporty s teleskopickými tribunami pro diváky, bazén a centrum pro děti. Gradaci ještě zdůrazňuje zastřešení halových prostor mírně skloněnými střechami, které jsou po modulech poskládány a natočeny vždy o 180 stupňů. Vstupní krčky mají střechy ploché s atikami.

Skeletové konstrukce mají fasádu ze systémových plechových šablon ve světle šedé barvě, doplněnou o prosklené části, cloněné systémem horizontálních žaluzií. Všechny objekty jsou jednopodlažní, pouze pod částí je podzemní podlaží pro bazénové technologie.

Tři haly

Víceúčelovou sportovní halu o ploše 60 × 30 metrů s vinylovým povrchem a výšce sedm metrů lze využívat pro basketbal, volejbal, florbal, badminton, nohejbal a házenou. Je zde umístěno také šest šaten se zázemím pro sportovce a tribuny pro více než 300 diváků.

V bazénové hale je plavecký bazén 25 m pro kondiční plavání s celou řadou atrakcí jako tobogán, rekreační bazén s divokou řekou, perličkovými sedátky a lůžky, chrliče a dětské brouzdaliště.
Ve třetí části komplexu je Centrum dětského plavání, které slouží především pro kurzy, a kromě čtyř nerezových bazénů se zázemím se zde nachází také dětský herní koutek, kavárna, školicí místnost a zahrada.      

Jedenáctka VS
Architekt: Atelier 8000
Projekt: AED project
Investor: Městská část Praha 11
Dodavatel stavby: Hochtief CZ, BAU Plus
Realizace: 2014

V interiérech byly zvoleny obklady v jemných pastelových barvách.

Skladby materiálů obkladů a dlažeb vychází z dlouholetých zkušeností v nejnáročnějších podmínkách.

O stavební chemii použité v projektu jsme hovořili s Františkem Starcem ze společnosti Mapei.
Jaké konkrétní materiály Mapei byly na stavbě použity?
Penetrační nátěry na bázi syntetických pryskyřic ve vodní disperzi s velmi nízkým obsahem organických těkavých látek ­PRIMER G a ECO PRIM GRIP, dvousložková pružná hydroizolační cementová stěrka ­MAPELASTIC, jednosložkové hydroizolační stěrky MONOLASTIC a MAPEGUM WPS, cementové lepidlo ADESILEX P9, KERAFLEX EASY, KERABOND s přísadou ISOLASTIC a hydroizolačními páskami MAPEBAND a MAPEBAND BUTYL, spárovací hmoty ULTRACOLOR PLUS a KERAPOXY, silikonový tmel ­MAPESIL AC, adhezní můstek PRIMER FD, lepidlo na bázi epoxidových pryskyřic, jemnozrnného křemičitého plniva a speciálních přísad ADESILEX PG1 a dvou­složkové epoxidové lepidlo pro tuhé napojení pracovních spár a monolitické utěsnění trhlin v potěrech EPORIP.

Proč byly zvoleny zrovna tyto mate­riály?
Materiály byly zvoleny podle druhu podkladu, typu obkladového prvku, provozního zatížení. Všeobecně se jedná o systémová řešení pro jednotlivé druhy konstrukcí. Skladby materiálů vychází z dlouholetých zkušeností s prováděním obkladů a dlažeb v nejnáročnějších podmínkách.

Od partnerů ASB

Kde konkrétně byly použity?
Na obklady a dlažby ochozů bazénů, spojovacích chodeb, šaten a sprch pro veřejnost, dále ve vstupní hale, technickém zázemí i akumulačních nádržích pod bazény.

Kladl projekt nějaké speciální ­požadavky, se kterými jste se museli vypořádat?
Jediným složitějším detailem bylo napojení stěrkové izolace na ochozech bazénu na nerezovou vanu bazénu tak, aby byla zachována možnost dilatace bazénu vůči konstrukci ochozu. Tento problém se podařilo vyřešit pomocí samolepicí butylové pásky MAPEBAND BUTYL v kombinaci s epoxidovou zátkou vytvořenou z materiálu EPORIP a křemičitého písku; ve většině případů se jednalo o standardní skladby konstrukcí.

Vyskytly se v průběhu výstavby nějaké komplikace?
Ne, potýkali jsme se pouze s běžnými provozními záležitostmi, žádné větší komplikace se nevyskytly.

TEXT: red
Foto: Mapei

Článek byl uveřejněn v časopisu ASB.