Výherce EUMies: Demontovatelná budoucnost studijního prostředí

Hlavní cena letošního ročníku prestižní EUMies Award 2024 putuje do Berlína. Po německé DAM Preis si tak stavba studijního pavilónu pro TU Braunschweig odnáší další prestižní ocenění. Vyzdvihována byla hravost, detail i technologické provedení a především principy cirkulární udržitelnosti.

Pro projekt studijního pavilónu TU Braunschweig se berlínské architektonické studio Büro Hacke vedené Maxem Hacke rozhodlo spojit s architektem Gustavem Düsingem. Svým návrhem efemérního studijního pavilónu nabízí odpověď na otázku jakou roli dnes, v post pandemickém světě, univerzitní kampus zaujímá. Doba, která přenesla velkou část aktivit spojených nejen se studiem do online prostředí a kde tradiční studijní modely prověřuje i rostoucí význam umělé inteligence.

TU Braunschweig
TU Braunschweig
TU Braunschweig
TU Braunschweig
TU Braunschweig
TU Braunschweig
TU Braunschweig
TU Braunschweig

Nová stavba je součástí univerzitního kampusu a je umístěna na jeho hlavní ose. Nachází se v těsné blízkosti řeky Oker a je tak pozvolným přechodem mezi tímto pro region významným ekosystémem a školským areálem, který je tvořen soustavu několika moderních i historických budov.

Decentralizace přístupu

Prostor, který je přístupný všem studentům, nabízí současné studijní prostředí, které je tak komplementárním prvek pro stávající typologie, které v kampusu najdeme. Jedná se o dvoupodlažní stavbu, kompaktní budovu čtvercového půdorysu. Stavba demokratizuje vstup – místo jednoho místa, které by akcentovalo přechod rozhraní interiéru a exteriéru, míst ke vstupu vzniká hned několik, celkem devět vstupních dveří tak decentralizuje přístup do objektu.

Soustavu devíti dveří navíc doplňuje i stejný počet schodišť – pět venkovních a čtyři interiérová schodiště tak umožňují maximální cirkulaci v prostoru. Velmi efemérní je pak i celková hranice interiéru exteriéru, která je díky skleněným panelům na celou výšku patra vizuálně téměř nepostřehnutelná a vnímáme ji tedy jen díky jiným smyslům úpravy vnitřního prostředí – šumění listů okolních stromů či na kůži hřejících paprsků sluníčka.

TU Braunschweig
TU Braunschweig | Zdroj: Leonhard Clemens, Lemmart, Iwan Baan

Openspace i skládaný prostor

Principem celé stavby je supersktruktura, které umožňuje nekonečné změny vnitřní dispozice. Efemérní prostor, který je připravený reagovat na změny rychle se měnící typologie studijních prostor i v dlouhodobém měřítku. Na variabilitu ale sází i tom krátkodobém, celé přízemí je navržené jako openspace – multifunkční prostor, který podporuje velkou šíři aktivit od skupinových prací, seminářů, přednášek až po víc uvolněná setkání pro relax. Jednotlivé zóny tak nejsou z prostoru vyčleněny pomocí fixních příček, ale pouze ve vyvýšených úrovních.

První patro, které je tak sestavené ze série platform, které spojují jednotlivé můstky – setkáváme se s hravě skládaným prostorem – převýšené prostory se v rytmu střídají s těmi nízkými, útulnějšími – některé platformy pak narušují pravidelnost půdorysného čtverce přízemí a vytváří exteriérová zákoutí, balkóny s výhledem na okolní stromy a dění na kampusu. Každý takovýto balkón je navíc propojen s přízemím vlastním schodištěm.

TU Braunschweig
TU Braunschweig | Zdroj: Leonhard Clemens, Lemmart, Iwan Baan

Design na demontáž

Superstruktura je navržena jako hybridní ocelovo – dřevěná konstrukce, která je plně demontovatelná a řídí se principem “design na demontáž”, který nad stavbou uvažuje v jejím cyklu a v návaznosti na ekologické principy se snaží řešit i poslední fázi každé stavby – její demolici. Tuhle stačí jako skládačku rozebrat. Primární nosná konstrukce je navržena jako rastr – modulové čtverce o rozměrech 3 x 3m tvořena ze sloupů a nosníků, které sestávají z dutého profilu 10 x 10 cm.

Dřevěné palubky vložené do trámových rámů nejsou lepeny, což umožňuje jejich snadnou demontáž. Jako dětskou skládačku tak můžeme stavbu rozebírat, přetvářet či vystavět na zcela novém místě. Projekt je tak součástí velmi aktuální myšlenky “cirkulační výstavby”, která umožňuje znovu použití nejen materiálů, ale klidně celých architektonických prvků – schodišť, fasádních panelů či vnitřních plošin.

TU Braunschweig
TU Braunschweig | Zdroj: Leonhard Clemens, Lemmart, Iwan Baan

Nová hranice možností

Stavba zvítězila v konkurenci více než 350 projektů z 38 zemích Evropy a odnáší si tak prestižní ocenění EUMies Award. Gustav Düsing Max Hacke se navíc stávají vůbec nejmladšími výherci tohoto ocenění. Porota ocenila především schopnost zpochybnění stávajících představ o udržitelnosti a vytvoření příjemného prostředí ke studiu, které vybízí ke spolupráci a komunitním setkáváním prostřednictvím nekompromisní a struktury, velmi pečlivé v detailu, která ale nabízí i hravost.

“Autoři vzali jasnou architekonickou myšlenku, prozkoumali ji a posunuli na novou hranici možností – víc než jako stavbu je tento projekt možné chápat jako všestranný systém, spojující nové technologické inovace s flexibilitou a principy znovu použití” komentovali své rozhodnutí výběru letošního výherce na ceremoniálu jeho vyhlášení porotci.

TU Braunschweig

Autor: Gustav Düsing, Max Hacke
Spolupráce: Knippers Helbig Ingenieure
Adresa: Braunschweig, Německo
Realizace: 2022
Užitná plocha: 1000 m2
Fotografie: Leonhard Clemens, Lemmart, Iwan Baan