Neviditelné věže
Galerie(8)

Neviditelné věže

Neviditelná architektura je koncept, který vznikl jednak z primární potřeby nenápadně si počínat ve zvlášť exponovaném prostředí, ale také z důvodu upozornění na ignorováníaci současndobé architektury veřejností. Výsledkem tohoto experimentu jsou nové roviny v možnostech nazírání na realitu.

“Neviditelná architektura je koncept, jak vytvořit stavbu zapadající do svého prostředí,“ říká architekt Fránek. „Jak ji vytvořit zcela nebo téměř neviditelnou. Při použití zrcadlového povrchu dochází k dokonalému splynutí s okolím. „Při realizaci jsme zjistili, že výsledný odraz v zrcadle, ne vždy odpovídá tomu skutečnému a vzniká nová ideová rovina, paralelní prostředí.“  

Věže jsou tvořeny dřevěnou konstrukcí a jsou pokryty nerezovými plechy, které vytvářejí zrcadlový povrch. Půdorysné rozměry věží jsou čtyři krát čtyři metry. Výška věže se s jejími jednotlivými obměnami zvětyšovala. V první fázi z pěti a půl metru na sedm, v druhé obměně až na devět. Jednolité věže byly přepracovávány a doplňovány do současné podoby, zůstává pouze jednotné jádro.

V interiéru i na náměstí

V první fázi experimentu byl odrazivý objekt prověřen v interiéru a nesl název Perská věž, jakožto součást cyklu výstavy Útroby architektury v Domě umění v Brně a nesl název Perská věž. Věž tehdy byla umístěna na koberci zelených odstínů a divák měl možnost dotknout se stropu ze střešní terasy. Obměnou věže Perské je Neviditelná věž.

Je obydlím ducha, ale i obyčejnou chatkou. Vznikla z potřeby umožnit vidět víc, než je běžné, ale sám nebýt viděn. Dostat se do míst, kamde se běžně dostat nelze, a vidět to, co běžně nelze vidět není. Tedy poznávat dosud nepoznané, a to v běžném každodenním žití. Umístěna byla na náměstí v Litomyšli, kde v historickém prostředí budila zaslouženou pozornost.

Zrcadlo přírody

Další fází je pak Neviditelný pPeriskop. Jedná se o „upgrade“ staveb Perské a Neviditelné věže. Z periskopu může být pozorována příroda, vedo které je umístěn. Nyní stojí v Letohradě u Tvrze Orlice. Periskop může být prostou chatkou k bydlení v přírodě a slouží k různým formám pobytu: Jednoduché přespání jako nocležna pro jednoduché přespání, herna pro děti, jako zahradní chatka, čajovna, kavárna, studovna, trucovna, pozorovatelna, klubovna, ale i jako domek k trvalému bydlení. Lze jich sdružit více vedle sebe a žádná nemusí mít stejný tvar.

Neviditelný experiment přinesl velké množství zkušeností a poznatků všeho druhu. Od prověření tolerantnosti veřejnosti k moderní stavbě v historicky cenném prostředí, přes obrovské množství fotodokumentace pořízené právě kolemjdoucími turisty, až po exaktní výsledky průzkumu a nových pohledů na věc.

Autor: Zdeněk Fránek, Fránek Architects
Realizace: 2013

Zdroj: Fránek Architects

BRNO, LITOMYŠL, LETOHRAD
TEXT: RED
FOTO: ARCHIV FRÁNEK ARCHITECTS