Multifunkční objekt Ratejna

Multifunkční objekt Ratejna

Před čtyřmi lety byla v Řepici, menší vesnici u Strakonic, otevřena Ratejna, společenské, kulturní a sportovní centrum, které má svou historii, ale i budoucnost.

Autorem návrhu je Ing. arch. Jan Zákostelecký: „Základním konceptem stavby byly dva štíty, vzdálené od sebe konkrétně 25 metrů, v čase však celých 450 let. V návrhu budovy jsme se inspirovali historií obce, hlavním grafickým prvkem jsou pak modifikované šupiny kapra, jejž má Řepice ve znaku.“ V obci je pořádáno velké množství kulturních, vzdělávacích, společenských i sportovních akcí, pro něž chyběl vyhovující prostor, potřeba takového centra vzešla naprosto přirozeně od obyvatel obce i jejích zástupců.

Součástí prostoru je i nově zbudovaný malý salónek.

Ratejna s minulostí i budoucností

Za knížete Windisch-Graetze, který ke konci 19. století zrekonstruoval střed obce a především hospodářský dvůr, s nímž budova Ratejny sousedí, sloužil objekt skutečně jako ratejna, tedy jedna místnost, v níž byli ubytovaní nejčastěji chudí námezdní dělníci i se svými rodinami, každá měla jen kout na spaní, kuchyně a jídelna byly společné. Atributem současné „Ratejny“ je vlastně také neustále „plný dům“ – též je v ní živo a pořád se tam něco děje, název jí tedy zůstal. Svůj rozkvět zažila Řepice v druhé polovině 16. století, kdy ji spolu s dalšími osadami koupil Jan starší z Hodějova, tehdejší místosudí Království českého. Po opuštění svého úřadu v roce 1555 se v Řepici natrvalo usadil, vybudoval zde renesanční zámek, první botanickou zahradu ve střední Evropě, špýchar a mnoho dalších staveb, z 1552 pochází i takzvaný poplužní dvůr se čtyřmi štíty – dnešní č. p. 1, jehož jediný zachovaný štít patří bývalé ratejně. Při rekonstrukci byly na místě objeveny zbytky starých maleb, zdí i základů z obnovy tohoto domu z 19. století. Ze starší doby byla kromě původního štítu nalezena jen torza základů původní stavby ze 16. století, ty jsou po zrestaurování přístupné veřejnosti. Ratejna už nyní žije svým životem. Místní ochotnický spolek zde hraje divadlo, zve si také na hostování ochotnické divadelní spolky z jihočeského kraje, pořádají se tu koncerty, plesy, ale i přednášky, školení, workshopy a semináře. Sál je využíván samozřejmě i pro sportovní aktivity, nejčastěji pro volejbal a nohejbal. Malý nekuřácký salónek slouží k posezení, malým oslavám a podobně.

Industriální přiznané konstrukční prvky dodávají stavbě moderní  a zajímavý ráz.

Sál Ratejny byl postaven z prostředků Programu rozvoje venkova, tedy z Evropských fondů, na zázemí, bar a infocentrum získala obec část prostředků od Ministerstva pro místní rozvoj za umístění v soutěži o Vesnici roku, a také od Jihočeského kraje. Celkově představují investice částku 16 milionů korun.

Technické informace:
Celková užitná plocha sálu: 310 m2
Obestavěný prostor sálu: 1600 m3
Hlavní konstrukční řešení: ocelové příhradové vazníky, ŽB sloupy, keramické vyzdívky, dřevěné obklady
Technické vybavení: vzduchotechnika, podlahové topení, akustika, nazvučení
Architektonický návrh: Ing. arch. Jan Zákostelecký
Stavebně-technické řešení: Ing. Václav Martan
Výtvarná spolupráce: grafik Petr Kolář, Ak. mal. Pavla Gregorová

Původní stav před rekonstrukcí

Text a foto: Dana D. Daňková